Interviu cu excelenţa sa, Fuad Al-Bitar , ambasadorul statului Palestina, la Bucureşti

Interviu cu excelenţa sa, Fuad Al-Bitar , ambasadorul statului Palestina, la Bucureşti

– Excelenţă, vă rog să prezentaÅ£i punctul dvs. de vedere despre evoluÅ£ia situaÅ£iei din Orientul Mijlociu ?

Toţi care discută despre problema Orientului Mijlociu, abordează în primul rând problema palestiniană.
– ÃŽn ce constă problema palestiniană ÅŸi actuala criză din Orientul Mijlociu ? ?

Problema păcii ÅŸi democraÅ£iei în Orientul Mijlociu, s-a pus odată cu declanÅŸarea crizei în provincia britanică Palestina , în urmă cu o sută de ani. Promisiunea făcută israelienilor de către lordul BELFORD, prin care Marea Britanie acceptă crearea unui stat evreu pe teritoriul locuit de palestinieni, fără a-i consulta pe aceÅŸtia a reprezentat începutul sfârÅŸitului păcii în Orientul Mijlociu. SituaÅ£ia a devenit explozivă în 1948, dată la care O.N.U. a ratificat cu largul concurs al S.U.A crearea statului israelian pe teritoriul locuit de palestinieni ÅŸi a devenit dramatică în 1965, an care a marcat ÅŸi începutul revoluÅ£iei palestiniene. In pofida acordului de la OSLO, statul evreu eu suportul S.U.A. a încălcat „zona verde” ceea ce a dus la relansarea conflictului ÅŸi implicit la pierderea de vieÅ£i omeneÅŸti de ambele părÅ£i. Israelul a lansat o campanie de distrugere totală a tot ceea ce a însemnat identitate palestiniană (oameni, păduri, pământuri). De la ocupaÅ£ia romană poporul palestinian nu a mai cunoscut o politică de distrugere a elementului naÅ£ional ca aceea dusă de statul israelian. Suportul pe care S.U.A îl acordă orbeÅŸte israelienilor, nu poate fi de înÅ£eles. Actualmente puterea israeliană construieÅŸte un „zid de separare” care va diviza teritoriul palestinian deoarece împarte WEST BANK în trei părÅ£i care revin palestinienilor ÅŸi o parte israelienilor. Prin urmare este greu de discutat despre data exactă când se va proclama independenÅ£a de stat a Palestinei. Spre exemplu, ieri (28.09.2004), a fost aniversată INTIFADA, eveniment care marchează renunÅ£area unilaterală la luptă armată, a autorităţilor ÅŸi poporului palestinian. Acest demers al părÅ£ii palestiniene nu a fost înÅ£eles de Ariei Sharon, care a devenit „duÅŸmanul” a tot ce înseamnă Palestina, transformându-se în călăul poporului palestinian, folosind aceleaÅŸi mijloace ÅŸi metode ca naziÅŸtii în al II-lea război mondial. Zilnic sunt distruse case, zilnic sunt uciÅŸi oameni, cu scopul de a-i determina pe palestinieni să-ÅŸi părăsească pământurile.
– Câţi oameni mor zilnic?

Totul depinde de „planul” armatei israeliene, care utilizând tancuri ÅŸi helicoptere împotriva civililor nu duc un război în adevăratul sens al cuvântului ci vânează oameni, bătrâni , femei ÅŸi copii fără discernământ. Palestinienii au hotărât să nu părăsească pământul natal, deoarece acesta este pământul nostru. Sharon vrea să ne determine să renunţăm, dar acolo este casa noastră, aÅŸa că vom rezista. RezistenÅ£a este o formă a tradiÅ£iei noastre, de a nu renunÅ£a la pământul tău ÅŸi de a nu-Å£i părăsi casa este o datorie. După patru ani de la INTIFADA, Sharon ÅŸi-a dat seama că nu poate să ne alunge.
– Dacă se va ivi totuÅŸi ocazia le veÅ£i întinde mâna israelienilor ?

Da, dar trebuie explicată esenÅ£a conflictului generat de israelieni. ÃŽn istoria veche, liderii religioÅŸi israelieni au lansat zvonul că Palestina este pământul promis lor de Dumnezeu. Cum poate oare Dumnezeu, dacă este un Dumnezeu bun cu toÅ£i fii lui, să-Å£i promită pământul altuia. Abia după Oslo, palestinienii pot vorbi despre „casa lor”, mulÅ£umindu-se cu teritoriile cuprinse în Gaza ÅŸi West Bank, în pofida faptului că israelienii au considerat repunerea parÅ£ială în drepturi a poporului palestinian, drept exagerată.
– Care sunt în acest moment relaÅ£iile dintre autorităţile palestiniene ÅŸi S. U.A., U.E., O.N.U. ÅŸi Liga Arabă. ?

ÅžtiÅ£i, noi aÅŸteptăm ca celelalte ţări să se alăture cauzei palestiniene, să promoveze o atitudine favorabilă păcii. In S.U.A., pe perioada campaniei electorale cei doi candidaÅ£i se întrec în a face concesii israelienilor. Să vă explic, Palestina reprezintă o locaÅ£ie strategică pentru întreaga lume. PriviÅ£i harta lumii ÅŸi veÅ£i constata că Palestina se află în centrul tuturor traseelor comerciale, spre exemplu, cine doreÅŸte să controleze Orientul Mijlociu, trebuie să stăpânească Palestina. Toate legăturile dintre N-S ÅŸi E-V, trec prin Palestina, pe zi ce trece regiunea este mai importantă, începând cu „drumul mătăsii” ÅŸi până în acest moment, toate rutele , în special cele ale materiilor prime ÅŸi cele energetice, care pleacă din Golful Persic ÅŸi continentul african, străbat teritoriul palestinian. Practic Israelul doreÅŸte să-ÅŸi consolideze practic dominaÅ£ia în această zonă, controlând Palestina. RelaÅ£iile dintre palestinieni ÅŸi celelalte popoare depind de modul în care acestea privesc problema palestiniană. Arafat sau oricare alt preÅŸedinte, nu poate să-ÅŸi exercite autoritatea, fiind izolat, dacă nu este agreat de preÅŸedintele american Bush. Asta deoarece S.U.A doreÅŸte să impună o „democraÅ£ie” care nu este agreată oriunde în lume ÅŸi poate fi contrară libertăţii poporului de a-ÅŸi alege conducătorii. Această democraÅ£ie pe care Bush vrea să o impună palestinienilor nu poate fi acceptată în aceÅŸti termeni, deoarece este un rezultat al politicii de dublu standard dusă de America în Orientul Mijlociu. Cu Rusia au existat din totdeauna bune relaÅ£ii, iar cu România pot spune că bunele relaÅ£ii s-au păstrat ÅŸi în prezent. Palestina derulează relaÅ£ii foarte bune pe plan regional cu statele membre ale Ligii Arabe, încercăm să păstrăm relaÅ£ii amicale cu toată lumea, dar în mode special suntem încântaÅ£i de suportul acordat cauzei noastre de U.E. De asemenea, beneficiem de sprijinul ţărilor nealiniate.

– Din păcate, un bun prieten al palestinienilor Yugoslavia, s-a dezmembrat după 1990.

Aşa este, dar sunt state precum India, care sprijină poporul palestinian, Pentru noi, orice sprijin este important, în efortul nostru de obţinere a independenţei, practic avem nevoie de cât mai mulţi prieteni.

– Ce se aÅŸteaptă pentru viitorul păcii ÅŸi securităţii în Orientul Mijlociu, se vor dezvolta noi democraÅ£ii ÅŸi care sunt efectele procesului de globalizare ?

Pentru implementarea democraţiei, trebuie să definitivăm ceea ce am început, democraţia nu poate fi construită decât practicând- o, înţelegându-i mecanismele şi consolidându-i zilnic principiile. Actualmente, cred că în satele Europei de Est, s-a acumulat o astfel de experienţă, iar în ultimii 14 ani în România s-au făcut mai mulţi paşi. Sigur, noi încercăm să punem bazele unui stat modern şi să construim o piaţă liberă, sens în care avem nevoie de experienţa şi sprijinul ţării dvs.
– Ce puteÅ£i spune de rolul jucat de statele vecine, Siria ÅŸi Egipt în rolul de mediatori ai procesului de pace din Teritoriile Autonome?

Deoarece Palestina este „inima Orientului Mijlociu”, ocuparea sa de către Israel a generat probleme complexe pe plan regional. Siria este una dintre aceste ţări, care are litigii de frontieră cu statul evreu, care a ocupat prin forţă „înălÅ£imile Gollan”. Teoretic este simplu să discuÅ£i despre pacea în Orientul Mijlociu, dar punerea în practică este foarte dificilă, cu atât mai mult cu cât Siria se află în prima linie a războiului cu Israelul. In repetate rânduri arabii au cerut mediere ÅŸi protecÅ£ie din partea O.N.U., dar israelienii au refuzat, continuând să ucidă civili.

– Pentru palestinienii din Gaza situaÅ£ia devine critică, când credeÅ£i că ar fi posibilă o normalizare a situaÅ£iei ?

Gaza este o regiune foarte importantă a Palestinei. Sharon ar dori acum să părăsească Gaza, deoarece îi dă „bătăi de cap”, numai că acesta nu este de acord să transfere controlul asupra zonei, către autoritatea palestiniană. Politicienii israelieni acceptă câte odată, refuză altă dată dialogul „formal” cu palestinieni, tocmai pentru a tergiversa rezolvarea problemei. Noi credem în viitorul ţării noastre ÅŸi trebuie să avem de timp ÅŸi răbdare pentru a obÅ£ine controlul total în Gaza.
– Despre alegerile care vor avea loc în acest an, ce puteÅ£i spune ?

Am început promiţător pregătirile necesare procesului electoral, în pofida acţiunilor israeliene care vizează amânarea sau blocarea acestora. Chiar acum trei luni în urmă, a vizitat România, purtătorul de cuvânt al Parlamentului palestinian, Dl. ANANIA, care s-a întâlnit cu senatorul român PUŞCAŞ, solicitând sprijinul ţării dvs. pentru monitorizarea alegerilor din acest an din T.A.P. Palestinienii au nevoie de organizarea unui proces electoral corect, de onestitatea de care vom da dovadă depinde şi confirmarea rezultatelor, chiar dacă israelienii nu-şi doresc asta.
– Liderul Arafat are deja un rol central în derularea procesului de pace în T.A.P. ÅŸi Orientul Mijlociu, fiind una dintre personalităţile istorice ale secolului XX, participând la exodul biblic prin cinci state al poporului palestinian.

Este fără dar şi poate un lider istoric, chiar dacă Bush nu-l agreează. Yasser Arafat a fost liderul uneia dintre cele mai cunoscute mişcări revoluţionare din istoria recentă. Este un lider foarte activ, iar ieri (28.09.2004), s-a întâlnit cu reprezentanţii tineretului palestinian, pentru a sărbătorii INTIFADA, ocazie cu care a fost felicitat de participanţi. Arafat dacă îşi propune, poate fi oriunde în lume cu scopul obţinerii suportului pentru cauza palestiniană.

– In acest moment sunt mai mulÅ£i lideri palestinieni importanÅ£i, care credeÅ£i că va fi viitorul politic al premierului Ahmad Qoreia? ?

Alături de Arafat se află Mahmud Abbas, Ahmad Qoreia, precum şi ceilalţi membrii ai comitetului executiv, care ştiu exact ce au de făcut. Problema noastră este amestecul israelienilor în viaţa politică a palestinienilor. Sharon este singular în peisajul terorismului din Orientul Mijlociu, fiind inspirat de practicile călăilor nazişti. Nu poate fi înţeles, este iprevizibil şi nu se poate coopera cu el, până în prezent nu am găsit nici un drum să ne apropiem.
– Ar fi declarat că doreÅŸte să-l asasineze pe preÅŸedintele Arafat!

Ascultă! Arafat este în mâna lui, Arafat a hotărât sacrifice viaţa. Fiind conştient că poate muri pentru libertatea palestinienilor. Dacă moare, locul lui va fi luat de oricare dintre noi, revoluţia noastră va continua prin prietenul meu Jaber, prin fiul meu, până vom obţine independenţa Palestinei. Lui Arafat nu-i este frică de Sharon !
– Pentru viitor este necesar să se depună eforturi pentru relansarea relaÅ£iilor bilaterale romăno-palestiniene?

Relaţiile nu s-au întrerupt niciodată, dar sunt situaţii şi situaţii, relaţiile chiar dacă nu mai au amploarea din trecut nu s-au stopat, fiind foarte vechi datând din evul mediu. Dezvoltarea cooperării bilaterale este şi dorinţa noastră, dar lansarea unor proiecte comuneîn regiunea West Bank, spre exemplu este deosebit de periculoasă acum şi ar fî o pierdere pentru toţi realizarea unui un eşec. Mai mult partea israeliană nu va acorda vize celor interesaţi de stabilirea unor contacte directe. Oricum se poate dezvolta prin comunicarea electronică orice relaţie cu palestinienii di Gaza şi West Bank şi poate într-un viitor nu foarte îndepărtat veţi putea vizita teritoriile palestiniene şi cunoaşte prietenii noştri, familia lui Jaber, ocazie cu care s-ar poate scrie şi despre teritoriile independente palestiniene.

– Vă mulÅ£umesc pentru amabilitatea de care aÅ£i dat dovadă ÅŸi aÅ£i dat curs realizării acestui interviu.

Şi eu vă mulţumesc şi sunteţi oricând bine venit!

Check Also

Romania’s Draft Law On Dispatching Troops To Protect Its Compatriots Abroad Is Aimed At Moldova

There’s been talk since Moldova’s independence of merging with Romania on the basis of their …