Declaraţia Ministerului de Externe al R.l. Iran cu privire la Rezoluţia AIEA adoptata de un grup de un grup de state membre

In numele lui Dumnezeu, cel atotputernic

In data de 24 septembrie 2005, Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internationale pentru Energie Atomica a supus votului Rezoluţia cu nr. 70/2005/GOV, ale cărei prevederi au creat divergente considerabile membrii Agenţiei, ceea ce indica lipsa unui consens internaţional in
acest sens, fiind totodată considerate o ilustrare a presiunilor unor state cu ambiti excesive. R.l. Iran si un grup de state care sunt in asentimentul sau au depus eforturi susţinute pentru a evita crearea unei asemenea situaţii. Riscul instituirii unor legi nescrise care au ca rezultat eliminarea sau reducerea drepturilor membrilor Agenţiei si sporirea angajamentelor acestora a produs o vie ingrijorare in rândul statelor membre.

Inca din primele zile ale procesului alcătuirii, la iniţiativa SUA, a dosarului referitor la activităţile sale nucleare paşnice, R.l. Iran si-a respectat statutul de membru al Agenţiei si angajamentul fata de Tratatul de Neproliferare, acceptând numeroase acţiuni neconventionale, situate in afara cadrului legal, inclusiv masuri care nu se conformează prevederilor Padman, si controale inopinate ale inspectorilor AIEA.
Este evident pentru intreaga lume ca partea iraniana a dat dovada de răbdare si autocontrol fata de presiunile ilegitime si non-tehnologice care au fost exercitate asupra sa in vara anului 2003 de către unii membri ai Agenţiei.
Daca R.l. Iran a desfăşurat o cooperare ampla, fara precedent, cu reprezentanţii Agenţiei si cu unele state membre occidentale, aceasta nu s-a datorat faptului ca Iranul ar fi acceptat nişte acuzaţii nefondate, ci dorinţei de a indeparta orice neintelegeri sau pretexte nejustificate.
Pentru a-si demonstra buna credinţa si pentru a câştiga increderea internaţionala, R.l. Iran a intreprins in octombrie 2003, in mod voluntar si fara a tine seama de drepturile sale inalienabile, masuri importante adoptat in mod voluntar in vederea soluţionării chestiunilor nucleare, insa din păcate rezoluţia periclitează calea aleasa de Iran si realizările ce au decurs din aceasta.
Prin conduita adoptata, R.l. Iran a demonstrat in ultimii trei ani următoarele realităţi:
• A cooperat in mod total cu Agenţia.
• A intreprins toate eforturile si masurile necesare pentru a asigura transparenta unor chestiuni neclare.
• A soluţionat treptat toate acele chestiuni care i-au fost imputate ca fiind deficiente sau incalcari, iar raportul final al directorului general al Agenţiei in septembrie 2005 a confirmat fara echivoc rezolvarea acestor probleme, directorul general declarând ca R.l. Iran nu s-a abătut in
nici un fel de la activităţile sale nucleare paşnice.
Accentuând faptul ca R.l. Iran considera consolidarea legaturilor fundamentale intre membrii Agenţiei si gestionarea cu succes a problemei nucleare la nivel internaţional ca având o importanta vitala, Iranul va continua cooperarea pe scara larga in acest domeniu, tinandu-se cont
insa de următoarele observaţii:
1. R. I. Iran considera Agenţia si Statutul acesteia ca fiind singura autoritate competenta in ceea ce priveşte crearea echilibrului tehnologic nuclear, si interpretează orice intervenţie iresponsabila, unilaterala si ilegala din partea Agenţiei ca fiind un real pericol pentru gestionarea
in viitor a problemei nucleare.
2. R. I. Iran considera aplicarea totala si fara discriminare a prevederilor Statutului Agenţiei ca o obligaţie delicata pentru toate statele membre, si in special pentru Adunarea Generala si Consiliul Guvernatorilor.
3. R. I. Iran considera ca o abordare a problemei nucleare ce este caracterizata prin dublu standard si apartheid destabilizează echilibrul si siguranţa internaţionala, ceea ce constituie o grava ameninţare pentru viitorul omenirii.
4. comentările minimala a drepturilor tarilor care nu poseda tehnologie nucleara si interpretarea maximala a drepturilor tarilor care poseda aceasta tehnologie pune intr-un real pericol pacea, siguranţa si dezvoltarea internaţionala, pe de o parte, precum si succesul si menţinerea Tratatului de Neproliferare, pe de alta parte.
5. R. I. Iran considera ca insistenta excesiva a autorilor acestei rezoluţii de a impune condiţii ilegale reprezintă o tendinţa de instituire a unor legi nescrise care privează statele membre de drepturile ce li se cuvin.
Prin urmare, R. I. Iran:
• Considera ca este dreptul sau inalienabil sa beneficieze, pe baza Tratatului de Neproliferare, de ciclul complet al combustibului nuclear.
• Accepta orice efort in vederea obţinerii succesului si intelegerii totale cu privire la problemele nucleare, insa doar in cadrul Tratatului de Neproliferare, al Statutului Agenţiei si acordurilor de la Padman.
• împreuna cu acele state membre care s-au abţinut sa voteze rezoluţia din 24 septembrie 2005, pe baza prevederilor explicite ale Tratatului de Neproliferare, considera ignorarea drepturilor si suveranităţii statelor membre, precum si pretenţiile ilegale, ca fiind inacceptabile si
imposibil de pus in aplicare.
• In cazul in care Rezoluţia nu va fi rectificată sau se vor exercita presiuni pentru aplicarea acesteia, R.l. Iran se vede obligata sa anuleze toate avantajele pe care Ie-a acordat anterior in mod voluntar si temporar, inclusiv aplicarea Protocolului Adiţional, in pofida neratificarii acestuia
de către Parlament.
Declara ca ameninţarea de a prezenta aceasta chestiune in fata Consiliului de Securitate nu a modificat poziţia fundamentala a Iranului si nu va contribui in nici un fel la soluţionarea problemei.
Toate inspecţiile si rapoartele Agenţiei indica indeplinirea de către Iran a prevederilor tratatelor de dezarmare, si in special a Tratatului de Neproliferare, precum si caracterul paşnic al activităţilor nucleare ale Iranului. Prin urmare, subliniind din nou aceste aspecte, R.l. Iran
considera ca acuzaţiile de incalcare a acestor tratate au un caracter pur politic si sunt lipsite de orice baza legala.
Considera insistentele unor state asupra unor puncte de vedere unilaterale, precum si lipsa consensului in ceea ce priveşte deciziile Consiliului Guvernatorilor ca reprezentând o serioasa ameninţare pentru succesul acţiunilor internaţionale in acest domeniu.
Declara ca poziţia sa strategica in domeniul nuclear este bazata pe reciprocitate, considera cadrul diplomatic al negocierilor ca find fundamentul succesului si este dispusa sa accepte orice propunere constructiva si eficienta.
Considera utile si accepta negocierile cu diferite state in vederea facilitării activităţilor Agenţiei si invita cele 3 tari europene sa isi modifice poziţia radicala in ceea ce priveşte rezolvarea problemei nucleare, alegând calea discuţiilor si negocierilor in vederea stabilirii înţelegerii.

Check Also

Clap de fin pour le Tribunal Spécial sur le Liban ou Tribunal Hariri : Les États-Unis, une justice «à la carte», la France, une suspicion légitime (2/2)

Les États-Unis, une justice «à la carte», la France, une suspicion légitime. La justice pénale …