Балкански мини ЕС

Северна Македония, Сърбия и Албания правят нещо като мини Евросъюз на Западните Балкани със започналата в сряда среща на премиерите им в Скопие, където ще преформатират известната инициатива мини Шенген в регионален икономически форум. Освен важни документи за търговия, разрешителни за работа и взаимна подкрепа в случай на бедствия, трите страни ще трасират и сътрудничеството в различни сфери на икономиката, ако се съди по участието на представители на бизнеса във форума. Инициативата няма как да не бъде приветствана, защото обнадеждава, че познатите етнически омрази и войни от недалечното минало безвъзвратно отиват в каналите на историята. Как ли обаче тя ще се впише в геополитически план и в отношенията между страните?

Някои в Брюксел може да възприемат инициативата като “интеграционен сепаратизъм” – вместо евроинтеграция, нещо като “балкански алианс”. Но той е чиста проба европейски патент, така че в Брюксел няма защо да му размахват пръст. Пък и лицемерието в ЕС ще отдъхне с облекчение, защото икономическият минисъюз ще притъпи обезсърчаването на трите държави от евроинтеграцията. Брюксел обаче няма да спре да говори за европерспективите на триото, за да го държи по-изкъсо и да не му позволи да кривне към Китай или Русия. В това отношение там ще си отварят очите на четири какви ги върши Сърбия, защото тя, първо, е лидер на формацията, и, второ, кривнала е най-далеч от другите две страни и нищо чудно да се опита да ги тегли натам.

Що се отнася до САЩ, за разлика от ЕС, те ще наблегнат повече на бизнес връзките, вместо на политическите, но също като Брюксел ще дебнат триото да не залитне към Русия и Китай. Това ще предопредели донякъде и отношенията в тройката. Като лидер Белград ще гледа да балансира, но самочувствието му може да го подведе и да затропа по масата: например, ако Сърбия издейства инвестиции от нежелани за Запада източници? Скопие не е в позиция да му се противопостави, но Тирана е със САЩ за гърба си. Това вещае дрязги и сръдни, макар че триото ще се опитва да не стига до тях. А ако стигне, да не ги демонстрира.

Check Also

Divesting In Crude Oil Guarantees Shortages And Inflation – OpEd

Two of the fossil fuels, coal, and natural gas, are used to generate continuous uninterruptible …