Dla Polaków we Francji

Wielu rodaków stan wojenny zastał poza krajem. Dzięki hojności francuskich instytucji mógł ich przez dekadę wspierać Komitet Pomocy Polakom we Francji.

Komitet został założony 15 grudnia 1981 roku. Inicjatorami jego powstania byli m.in. Bernadette Gradis i Artur Dela, jego pierwszy prezes. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce obudziło ogromną solidarność we Francji. Dzięki darom pieniężnym przekazywanym przez Francuzów, liczne instytucje i stowarzyszenia francuskie, papieża Jana Pawła II i księży pallotynów, Komitet mógł działać z coraz większym rozmachem. W ciągu dziesięciu lat pomoc otrzymało ponad 30 tysięcy Polaków. W pierwszym etapie Komitet organizował darmowe kursy języka francuskiego. Ponad tysiąc osób otrzymało wsparcie prawne, dzięki wydatnej pomocy Prefektury Policji w Paryżu wielu uregulowało swój pobyt we Francji.

Komitet udzielił jednorazowej lub długoterminowej pomocy finansowej ponad dwóm tysiącom osób, a dzięki zaangażowaniu jego pracowników społecznych blisko tysiącu Polaków znaleziono stałą pracę. Pomoc instytucji państwowych i prywatnych, zakładów pracy i stowarzyszeń francuskich umożliwiła także zakwaterowanie 320 rodzin. Jednym z największych sukcesów Komitetu było powołanie w kwietniu 1982 funduszu stypendialnego dla polskich studentów. W ciągu sześciu lat 406 studentów mogło ukończyć studia we Francji. W październiku 1984 Komitet wynajął budynek, w którym uruchomiono Dom Pomocy św. Antoniego – znalazło tu zakwaterowanie tysiąc rodzin z dziećmi, zorganizowano także stołówkę. Przez siedem lat najbardziej potrzebującym wydano nieodpłatnie 35 tysięcy posiłków.

Cała ta pomoc nie byłaby możliwa bez licznego grona wolontariuszy. Uznanie należy się zwłaszcza ostatniemu prezesowi Komitetu, Michałowi Wieruszowi-Kowalskiemu, i niestrudzonemu skarbnikowi, sekretarzowi generalnemu Jacques’owi Galmiche. Na szczególną uwagę zasługuje ogromna, wieloletnia pomoc ze strony różnych francuskich instytucji i stowarzyszeń. Wśród nich były m.in. Fondation de France, Ministère de la Solidarité (Ministerstwo Solidarności), FAS (Zrzeszenie Stowarzyszeń Pomocy Socjalnej), merostwo Paryża i piątej dzielnicy Paryża, Fondation Salve (Fundacja pomocy dzieciom), Banque Alimentaire (Bank Żywności), Association Saint François de Sales, Secours Catholique, Association Avenir Censier.

Check Also

Jerzy Haszczyński: Słów ambasadora Andrija Melnyka nie da się tak łatwo wymazać

W czasie, gdy Rosja dokonuje zbrodni wojennych w jego kraju, najsławniejszy ukraiński ambasador relatywizuje zbrodnie …