ادعای وزارت دفاع ملی مبنی تلفات سنگین مخالفین در عملیات نوروزی

وزارت دفاع ملی از دست آورد های عملیاتی خبر داده است که از یک هفته بدین سو تحت نام نوروزی در هلمند راه اندازی شده است.به گزارش خبرنگار ما ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی روز چهارشنبه طی یک نشست خبری در کابل گفت: طی این عملیات122 تن از جنگجویان طالب کشته، 27 تن دیگر آنان بازداشت و مقداری سلاح و مهمات نیز از نزد آنها بدست آمده است.

به گفتۀ عظیمی در این عملیات دوازده تن از عساکر اردوی ملی نیز کشته و بیش از بیست تن دیگر آنان مجروح شدند. این اولین عملیاتی است که به طور مستقل از سوی نیروهای افغان راه اندازی شده است.

Check Also

Al-Qa`ida’s Soon-To-Be Third Emir? A Profile of Saif al-`Adl

Abstract: With the confirmed deaths of Hamza bin Ladin and Abu Muhammad al-Masri, as well …