تحصن خبرنگاران افغان برای رهایی اجمل نقشبندی

شماری از خبرنگاران افغان روز چهارشنبه در مقابل ساختمان شورای ملی کشور خیمه بر پا کرده و از دولت خواستند تا برای رهایی اجمل نقشبندی خبرنگار افغان از چنگ طالبان عملا اقدام نماید.آنها همچنان از وکلای مناطق جنوبی کشور خواستند تا با استفاده از نفوذی که در این مناطق دارند برای رهایی اجمل تلاش نمایند. این خبرنگاران معامله یی را که برای رهایی خبرنگار ایتالیوی میان دولت و طالبان صورت گرفت، محکوم کردند.

اجمل نقشبندی، حدود سه هفته قبل همراه با دانیل مستروجیوکومو خبرنگار ایتالیویی و یک رانندۀ افغان در مربوطات ولایت هلمند ربوده شد. خبرنگار ایتالیوی هفته گذشته در بدل رهایی پنج تن از طالبان آزاد شد، اما اجمل هنوز هم در اسارت طالبان است

Check Also

The Islamic State’s branch in Afghanistan is at war with the world

The group which claimed responsibility for the Crocus City Hall attack is increasingly worrying No …