Vlada dala koncesiju prije usvajanja zakona

GORAŽDE – Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Goražde u mandatu premijera Salka Obhođaša, aktuelnog ministra prostornog uređenja i okoliša Federacije BiH, dala je 2003. godine lovište “Vražalice” na koncesiju od 30 godina.

Emir Frašto, poslanik u Skupštini ovog kantona, tvrdi da to nije moglo biti urađeno jer je Zakon o lovstvu donosen tek nekoliko godina poslije.

“Mi smo tek saznali da je Vlada prije šest godina sklopila Ugovor o koncesiji na lovište, iako je tek nedavno usvojen Zakon o lovstvu koji, između ostalog, definiše lovišta i uslove pod kojima se mogu dati pod koncesiju. Tražit ćemo od Vlade Ugovor o koncesiji, uslove pod kojima je sklopljen i objašnjenje zašto je to urađeno na taj način”, kazao je Frašto.

Lovište “Vražalice” obuhvata prostor od 23,7 kvadratnih kilometara. U njegovu sastavu nalazi se i odmarališe “Bijele vode”. Koncesionar je firma “Bijele vode”, čiji je vlasnik Nedim Alagić Peda. Ugovor o koncesiji sklopljen je 2003. godine na period od 30 godina. Naknada za koncesiju iznosi 1,5 odsto od godišnje zarade koncesionara.

Predsjednik Komisije za koncesije Bosanskopodrinjskog kantona Emir Sijerčić ističe da je Vlada 26. septembra 2003. godine donijela odluku o sklapanju Ugovora o koncesiji.

“Koncesionar je dobio pravo za obavljanje poslova lova, brige o divljači i sportsko-rekreativnog lova. U tom se lovištu nalazi i kompleks s bungalovima i bazen. Koncesiju je dobio na period od 30 godina, a nakon pet godina treba da se napravi revizija visine naknade. Dogovor o tome s koncesionarom još nije napravljen”, kaže Sijerčić.

Kenan Voloder, sekretar Saveza lovačkih organizacija BiH, objašnjava da lovačka društva trenutno samo gazduju lovištima. Prema Zakonu o lovstvu FBiH, kantoni treba da odrede granice lovišta, a potom raspišu tender za koncesije.

“Koliko znam, niti jedno lovište nije dato pod koncesiju. Kantoni tek treba da odrede granice lovišta, raspišu tendere i onda izaberu najbolje ponuđače. To dosad nije bilo moguće jer nije bilo zakonske osnove”, naglašava Voloder.

Nedim Alagić, koji je prije gotovo šest godina dobio koncesiju za lovište “Vražalice”, tvrdi da ne zna kako druga lovišta u FBiH nemaju koncesionare. Kaže da je bio raspisan tender na koji se prijavio. Njegova ponuda je, tvrdi, ocijenjena najboljom, pa je i sklopljen ugovor.

“Vladi BPK sam podnio samoinicijativnu ponudu za koncesiju. Potom je raspisan tender i dobio sam koncesiju. Ne mogu vam reći kolika je godišnja zarada na osnovu koje plaćam naknadu o koncesiji, ali to nije jedino što plaćam. Na primjer, plaćam naknadu od dvije KM po kubiku utrošene vode”, tvrdi Alagić i dodaje da su u lovište uložili 500.000 KM “kako bi zaštitili cijeli prostor i divljač”.

“Ostala lovačka društva koja samo gazduju plaćaju mnogo manje”, rekao je Alagić, upozorivši nas da pazimo šta pišemo jer, ako tekst bude negativno intoniran, podnijet će tužbu.

Komentar bivšeg premijera BPK i aktuelnog ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Federacije BiH Salka Obhođaša proteklih nekoliko dana nismo uspjeli dobiti.

Političari česti gosti

Lovište “Vražalice” i odmaralište “Bijele vode” udaljeni su dvadesetak kilometara od Goražda i oko 65 kilometara od Sarajeva.

Nedim Alagić tvrdi da su njegovi gosti ljudi raznih zanimanja, među kojima su i političari.

“Sulejman Tihić i Bakir Izetbegović nikad nisu došli ovdje, a mediji su pisali da su stalni gosti. Salko Obhođaš također ne dolazi. On ima vikendicu 500 metara od odmarališta i tamo često boravi, kao i Gavrilo Grahovac, koji također često boravi u svojoj vikendici nedaleko od odmarališta”, rekao je Alagić.

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …