Dogovorom lidera do transformacije OHR-a

r65Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira (PIC) pozvao je u četvrtak političare u BiH da se konstruktivno angažiraju u realizaciji tranzicije OHR-a.

U kominikeu, koji je jednoglasno usvojen, ističe se da se aplikacija BiH za članstvo u EU ne može razmatrati sve dok postoji OHR, ujedno izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog nedovoljnog napretka vlasti BiH u realizaciji pet ciljeva i dva uslova koji ostaju nužni za zatvaranje OHR-a. PIC je pozvao političare da se uzdrže od maksimalističkih pozicija koje bi mogle ometati napredak BiH prema evroatlantskoj integraciji.

“Vlasti BiH nisu ispunile uslove za zatvaranje OHR-a i njegovu transformaciju u ured specijalnog predstavnika EU. UO PIC-a će 24. i 25. februara naredne godine ponovo razmatrati mogućnost gašenja OHR-a”, rekao je Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH, nakon okončanja dvodnevne sjednice PIC-a.

“Jedini konkretan napredak postignut je u popisu imovine, ali to radi OHR-ov tim.

Mi ćemo za dvije ili tri sedmice završiti popis imovine, što dosad nismo mogli jer je bilo blokada. Da nije bilo blokade Geodetske uprave RS, danas bismo dostavili kompletan spisak. Političari u BiH tvrde da mi nastojimo samo produžiti svoj mandat, što nije tačno, jer popisom imovine ispunjavamo uslove za vlastito ukidanje”, kazao je Incko.

PIC je uputio poziv liderima stranaka i nadležnim organima da “zaključe sporazume između vlada o državnoj i vojnoj imovini”, čime će se riješiti pitanje vlasničkih prava između državnog i ostalih nivoa vlasti. Upravni odbor pozdravlja činjenicu da se “popis imovine, koji sprovodi OHR, privodi kraju”.

“Jasno je da nema države bez državne imovine, stoga ovo pitanje što prije treba da bude riješeno”, naglasio je Incko.

Iako PIC ponavlja da ustavna reforma ne predstavlja dio ciljeva i uslova za zatvaranje OHR-a, u kominikeu se ističe da su neki ustavni amandmani i dalje od suštinskog značaja da bi se osigurala usaglašenost s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, u skladu s obavezama preuzetim u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, unaprijedila funkcionalnost zemlje i olakšalo ostvarivanje evropskih težnji BiH, navodi se u kominikeu.

“Usvajanje određenih ustavnih amandmana znači otvaranje vrata za brži napredak BiH ka EU”, rekao je Incko.

UO PIC-a pozdravio je trenutni angažman političkih lidera BiH u razgovorima o ustavnim promjenama i dao im podsticaj da i dalje ostanu ozbiljno angažirani i postignu trajne sporazume, na osnovu potrebnog političkog konsenzusa, koji će unaprijediti političku funkcionalnost i bolje pripremiti institucije BiH za izazove integracije u EU.

“Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira podvukao je da pruža punu podršku visokom predstavniku i podsjetio sve vlasti u BiH da poštuju i osiguraju puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i odluku visokog predstavnika u vezi s tim”, navodi se u kominikeu. Takođe, pozvani su lideri u BiH da se uzdrže od retorike koja podstiče podjele i ponašanja koji dalje polarizuju političku atmosferu.

Visoki predstavnik i njegov prvi zamjenik Rafi Gregorijan istakli su da nisu ispunjeni uslovi za gašenje supervizije za distrikt Brčko, jer, kako kaže, vlasti RS odbijaju objaviti odluke visokog predstavnika koje se odnose na omogućavanje promjene entitetskog državljanstva za građane Brčkog, izmirenje dugova i električnu energiju.

“Znam za ponovljene najave da će biti organiziran referendum ukoliko budem nametnuo odluke koje se odnose na RS. To nije ništa novo i mi ćemo to pratiti”, kazao je Incko.

Gregorijan je rekao da će kada se RS povinuje odlukama neophodnim za okončanje supervizije biti vrijeme da se razmotre naredni koraci u tom pravcu.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je usvajanje Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN kojom je produžen mandat EUFOR-a i podvukao značaj slobode izražavanja, uključujući slobodne i nezavisne medije, s posebnim akcentom na predstojeće izbore. Upućen je poziv vlastima BiH da hitno usvoje zakon na osnovu kojeg će se moći sprovesti popis stanovništva 2011. godine, u skladu s relevantnim propisima EU. Na sjednici je ponovljen značaj usvajanja i implementacije, bez daljeg odlaganja, revidirane Strategije za implementaciju Aneksa sedam Dejtonskog sporazuma, podržane od UNHCR-a i ponovljen poziv vlastima BiH da nastave punu saradnju s Haškim tribunalom. Upravni odbor PIC-a pozvao je nadležne vlasti BiH da ispune svoje obaveze iz međunarodnog prava u smislu pune saradnje s Haškim tribunalom. Na sjednici je izražena ozbiljna zabrinutost u vezi s činjenicom da bi nerješavanje pitanja međunarodnih sudija i tužilaca imalo negativan efekat na cijeli pravosudni sistem u BiH, pa je UO PIC-a pozvao vlasti BiH da finansiraju pravosudni sistem kako bi se omogućila zamjena međunarodnih pravnih stručnjaka domaćim sudijama i tužiocima, te pozvao visokog predstavnika da razmotri koji se dalji koraci mogu preduzeti da se riješe ova pitanja.

U svjetlu teške ekonomske situacije Upravni odbor apeluje na organe vlasti da pojačaju napore na sprovođenju mjera dogovorenih u okviru stendbaj aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, uključujući i reforme čiji je cilj da sistem socijalnih davanja postane održiv, efikasniji i pravedniji, kao što je rečeno u razgovorima sa Svjetskom bankom.

UO PIC-a na nivou političkih direktora sastao se u srijedu i četvrtak u Sarajevu, a dijelovima sjednice prisustvovali su i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić i lideri sedam političkih stranaka SNSD-a, PDP-a, HDZ BiH, HDZ 1990, PDP-a, SBiH, SDA i SDP BiH.
Pozdravljeni napreci

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozdravio je značajne pomake koje su vlasti BiH načinile u posljednje vrijeme u cilju ispunjenja uslova za liberalizaciju viznog režima i ohrabrio dalje napore na realizaciji tog cilja. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozdravio je i sporazum od 6. novembra 2009. godine postignut između entitetskih premijera o “Elektroprenosu BiH” i očekuje da dođe do ponovnog uspostavljanja rukovodnih struktura i poslovanja u skladu s važećim zakonima
Rješenja za Mostar

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira naglasio je značaj iznalaženja efikasnog rješenja za situaciju u Mostaru.

“Riječ je o tome da su lideri političkih stranaka nastojali ostvariti sopstvene interese na račun ustavnih prava građana BiH. UO PIC-a dao je podršku mjerama visokog predstavnika donesenim s ciljem rješavanja političke blokade u Mostaru i pozvao ga da razmotri dalje korake koji bi se mogli poduzeti kako bi se omogućilo rješenje političke blokade u Mostaru”, naglašava se u kominikeu PIC-a.

Check Also

Experts react: What did the European Council just say about Ukraine and Bosnia and Herzegovina?

“We are not intimidated by Russia, and we are absolutely on the side of Ukraine.” …