Budžet nema podršku SNSD-a

r24Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH na jučerašnjoj sjednici najavili su da neće podržati budžet BiH za narednu godinu.

Većina ostalih stranaka podržala je predloženi budžet u prvom čitanju.

Poslanici nisu postigli jedinstven stav o zahtjevu predsjedvajućeg Vijeća ministara BiH o smjeni ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Safeta Halilovića kao ni o zahtjevu Stranke za BiH za hitnu raspravu o prodruženju mandata stranim sudijama i tužiocima angažiranim na predmetima organiziranog kriminala.

“SNSD neće glasati za budžet bez obzira što je tek u prvom čitanju. Ne podržavamo principe na kojima je utemeljen, jer je donošen preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva BiH, nije ispoštovan okvir utvrđen na Fiskalnom savjetu a neke stavke su neopravdano povećane. Potrebno je budžet vratiti Fiskalnom savjetu da pripremi novi prijedlog”, kazao je Milorad Živković, predsjedavajući Predstavničkog doma parlamenta BiH i poslanik SNSD-a.

Poslanici SDA, Stranke za BiH i HDZ BiH načelno su podržali prijedlog budžeta, ali su naglasili da je potrebno napraviti preraspodjelu sredstava kako bi više novca bilo izdvojeno za povratak.

“Imamo rezervu kada je u pitanju osiguranje sredstava za povratak, zamjenu stranih sudija i tužilaca našim kadrovima te odbranu”, kazao je Beriz Belkić, zamjenik predsjedavajućeg i poslanik Stranke za BiH.

Bajazit Jašarević, poslanik SDA, istakao da je Fiskalno vijeće BiH donijelo odgovornu odluku planirajući budžetski okvir.

“Mislim da možemo pronaći formulu da u postojećem okviru pronađemo mogućnosti za finansiranje povratka i slično”, kazao je Jašarević.

Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić kazao je kako je ovogodišnji budžet za oko 26 miliona KM manji u odnosu na prošlu godinu. Prema prijedlogu, budžet za narednu godinu trebao bi iznositi oko 1.390.000.000 KM, od čega oko 341 milion KM otpada na otplatu vanjskog duga.

“Zahvatanje države s jedinstvenog računa smanjeno je s ranijih oko 14 odsto na 12, jer smo imali nepotrošena a prenesena sredstva. Smanjeni su i ukupni prihodi od PDV-a i carina”, kazao je Vrankić.

Poslanici, do zaključenja ovog broja “Nezavisnih”, nisu glasili o prijedlogu budžeta kao niti o zahtjevu za smjenu ministra za ljudska prava Safeta Halilovića.

SDA, Stranka za BiH, HDZ BiH, HDZ 1990 te pojedini članovi SNSD-a nisu podržali zahtjev predsjedavajućeg Vijeća ministara Nikole Špirića.

“Nećemo podržati smjenu. Predsjedvajući nema naše povjerenje jer bi se moglo desiti da do kraja mandata ne dobijemo novog ministra. Da je predsjedvajući podnio ostavku, to bismo objeručke prihvatili jer je njegova odgovornost za kašnjenje u ratifikaciji konvencije o pravima invalida mnogo veća nego resornog ministra”, istakao je Šemsudin Mehmedović.

Poslanici Stranke za BiH naglasili su da je Vlada RS sedam mjeseci kasnila u davanju saglasnosti za ratifikaciju konvencije.

“Trebamo tražiti izvještaj o radu cijele vlade pa razgovarati o odgovornosti predsjedvajućeg i ministara zbog lošeg učinka, kašnjenju provedbe uslova za liberalizaciju viznog režima i prioriteta za napredak ka EU”, rekao je Denis Bećirović, poslanik SDP-a.

Živković je naglasio da su krivci za kašnjenje Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

“Neću glasati za smjenu, jer nije prihvaćen moj zahtjev da odgodimo izjašnjavanje kako bismo sačekali da nam predsjedavajući Savjeta ministara BiH obrazloži svoju odluku”, dodao je Živković.

Drago Kalabić, predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a, najavio je da će ostali poslanici glasati za smjenu ministra.

Poslanici SNSD-a usprotivili su se raspravi o produženju mandata stranim sudijama i tužiocima, što je inicirala Stranka za BiH.

Posljedica preglasavanja

Milica Marković, poslanik SNSD-a, prilikom rasprave o budžetu BiH naglasila je da njena stranka ne može podržati prijedlog jer je preglasan srpski član Predsjedništva BiH i budžet povećan za oko 24 miliona KM.

“Znate koje su posljedice bile 1991. godine kada je jedan narod preglasan. To više nećemo dopustiti”, rekla je Markovićeva. Ostali parlamentarci nisu reagirali na ove navode.

Check Also

Mehmedović se sastao sa Kurtijem: Sporazumima omogućeno putovanje u BiH i na Kosovo sa ličnim kartama

Ovi sporazumi će omogućiti građanima Kosova i Bosne i Hercegovine da slobodno putuju jedni ka …