Boško Šiljegović: Pripadnici OS BiH već uputili 30 pritužbi

Pripadnici Oružanih snaga (OS) BiH parlamentarnom vojnom povjereniku uputili su 30 pritužbi, a najveći broj odnosi se na proces činovanja, statusna pitanja i otpuštanja zbog godina starosti.

Kazao je ovo Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik BiH, koji je ovu funkciju preuzeo u septembru prošle godine. Šiljegović naglašava da do sada nije donio niti jednu obavezujuću preporuku po ovim pritužbama.

On je odbacio tvrdnje da otpuštanje pripadnika Oružanih snaga BiH ima veza s nacionalnom pripadnošću, te da mora biti održan nacionalni balans u OS BiH.

NN: BiH je prva zemlja u regionu koja ima parlamentarnog vojnog povjerenika. Koje su nadležnosti vojnog povjerenika?

ŠILJEGOVIĆ: Parlamentarni vojni povjerenik zadužen je za zaštitu ljudskih prava pripadnika Oružanih snaga BiH, odnosno kadeta, vojnika, podoficira i oficira. Pripadnici Oružanih snaga BiH nemaju pravo na sindikalno organizovanje niti političko djelovanje, a sva ostala prava su im zagarantovana i moja je nadležnost da osiguram da ljudska prava pripadnika OS BiH ne budu ugrožena. Parlamentarni vojni povjerenik je neka vrsta obudsmana za vojnike, a ujedno predstavlja i jednu vrstu civilnog nadzora nad Oružanim snagama. BiH je prva zemlja u regionu koja je donijela Zakon o parlamentarnom vojnom povjereniku u julu prošle godine.

NN: Šta ste uradili u proteklih šest mjeseci koliko postoji institucija parlamentarnog vojnog povjerenika?

ŠILJEGOVIĆ: Zakon o parlamentarnom vojnom povjereniku usvojen je u julu, ali sam na ovu dužnost imenovan 16. septembra prošle godine. Zakon je podrazumijevao pripremu i usvajanje niza podzakonskih akata, od Poslovnika o radu parlamentarnog vojnog povjerenika, Pravilnika o saradnji s Ministarstvom odbrane, Zajedničkom komandom Oružanih snaga BiH i generalnim inspektoratom OS BiH do smjernica za saradnju s ombudsmanom za ljudska prava. Druge institucije, poput Ministarstva odbrane BiH, morale su donijeti svoje podzakonske akte. Dakle, od perioda imenovanja pa do 25. januara ove godine radio sam na pripremi i usvajanju ovih dokumenta jer bez njih nisam mogao razmatrati pritužbe pripadnika OS BiH.

NN: Koliko ste pritužbi do sada dobili i na šta se pripadnici OS BiH najviše žale?

ŠILJEGOVIĆ: Primio sam više od 30 pritužbi. One se mogu podijeliti u tri grupe. To su pritužbe koje se odnose na proces činovanja, statusna pitanja poput naknada za odvojeni život, troškove prevoza, te problemi pripadnika Oružanih snaga BiH koji su zbog godina starosti ostali bez posla.

NN: Koliko ste pritužbi riješili do sada?

ŠILJEGOVIĆ: Parlamentarni vojni povjerenik može djelovati na dva načina. Prvi je da provede istragu po pritužbi i donese obavezujuću preporuku. Druga je mogućnost posredovanja, što znači da Ministarstvu odbrane, OS BiH ili nekoj od jedinica ukažem na problem kršenja ljudskih prava vojnika koji oni isprave. Do sada sam u nekoliko navrata posredovao i riješeni su problemi. Nisam donio niti jednu obavezujuću preporuku jer bez usvojenih podzakonskih akata to nisam mogao raditi. Već sam objasnio da sam tek nedavno završio posao usvajanja tih akata. U periodu koji je pred nama počet ću s provođenjem istraga po pritužbama pripadnika OS BiH te donošenjem preporuka koje su za Ministarstvo odbrane, OS BiH i njene pripadnike obavezujuće i nemoguće se žaliti na njih.

NN: Pripadnici OS BiH koji su prešli dobnu granicu od 35 godina najavili su proteste, a kažete da su i Vama uputili pritužbe?

ŠILJEGOVIĆ: Da, dobio sam nekoliko pritužbi koje se odnose na prestanak ugovora zbog prelaska dobne granice. Treba istaći da su nekim od ovih pripadnika OS BiH već u dva navrata produžavani ugovori iako su prešli granicu od 35 godina. Takođe, treba reći da će polovina od onih kojima je istekao ugovor biti zbrinuta. Naravno, pripadnici OS BiH nemaju pravo na sindikalno udruživanje i ono što mogu napraviti jeste da pratim da ne dođe do kršenja njihovih prava kroz konkursne procedure za poslove u civilnim strukturama ili da neko ko ima lošije reference ne ostane, a onaj s boljim referencama bude otpušten iz OS BiH. To je ono što mogu napraviti jer NATO standardi su jasni, pa osobe preko 35 godina ne mogu biti profesionalni vojnici. Pratim rad tranzicijskog tima koji je zadužen da pokuša pronaći najbolja rješenja. Tranzicijski tim se istinski trudi da zbrine što veći broj pripadnika kojima su ugovori istekli.

NN: U medijima se nedavno pojavila informacija da je među vojnicima koji će napustiti OS BiH najviše Bošnjaka?

ŠILJEGOVIĆ: Povezivanje ovog problema s nacionalnom pripadnošću nema nikakve veze niti osnova. Stvar je veoma jasna – onoliko Bošnjaka koliko bude otpušteno toliko će biti primljeno novaka iste nacionalnosti. Isto se odnosi i na Srbe i na Hrvate. Dakle, balans će biti očuvan i zaista nema osnova za takvu vrstu priče.

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …