Ukinuli nezavisnost državnih revizora

Vijeće ministara i bh. parlament pretvorili su Ured za reviziju institucija BiH u upravnu organizaciju, čime je ukinuta nezavisnost ove institucije.

Tvrdi ovo Milenko Šego, glavni revizor Ureda za reviziju bh. institucija.

Ministarstvo pravde BiH predložilo je, a Vijeće ministara i parlament BiH usvojili su izmjene Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave kojim su Ured za reviziju svrstali među upravne organizacije. Izmjene zakona na snazi su od početka ove godine.

“Ured za reviziju svrstan je među upravne organizacije, što znači da smo direktno podređeni Vijeću ministara BiH, koje imenuje direktora i kom podnosimo izvještaj o radu. To je u potpunoj suprotnosti sa Zakonom o reviziji, koji kaže da je Ured za reviziju nezavisna institucija odgovorna parlamentu BiH, koji imenuje glavnog i zamjenike glavnog revizora, te razmatra izvještaje o reviziji. Usvojene izmjene zakona znače političko gašenje revizije”, kazao je Šego.

Glavni državni revizor pojašnjava da su revizori nezavisne institucije koje su nadležne, prije svega, za kontrolu rada izvršne vlasti. Izmjenama zakona upravo se izvršnoj vlasti, odnosno Vijeću ministara BiH, daju ingerencije za nadzor nad revizorima, čime se ukida nezavisnost revizije. Šego pojašnjava da je ovo drugi atak na reviziju jer je Zakonom o plaćama ukinuta njihova finansijska nezavisnost.

“Ukinuli su nam finansijsku, a sad ukidaju i organizacijsku nezavisnost. Ukoliko se ne promijeni ova zakonska odredba, onda mi nećemo moći raditi svoj posao. Zbog toga ćemo prvo od domaćih vlasti tražiti brisanje ove odredbe a, ako se ogluše o naše zahtjeve, o svemu ćemo obavijestiti Evropsku komisiju i međunarodno revizorsko udruženje”, istakao je Šego, koji je jučer Ministarstvu pravde i parlamentu BiH uputio pismo kojim traže izmjene spornih zakonskih odredaba.

Ministar pravde BiH Bariša Čolak jučer nije mogao kazati da li će njegovo ministarstvo inicirati brisanje sporne zakonske oredbe kojom se revizori svrstavaju u red institucija poput Agencije za intelektualno vlasništvo ili Ureda za veterinarstvo.

“U komunikaciji smo s Uredom za reviziju, a naš sektor za upravu analizira ovaj problem. Ukoliko utvrdimo da je greška, ispravit ćemo je, ali u ovom trenutku ne mogu ništa više kazati. Bilo bi to prejudiciranje, a to ne želim raditi”, kazao je Čolak.

Sistem revizije u BiH uspostavljen je po uzoru na švedski model. Ured za reviziju Švedske devet godina je sa domaćim institucijama radio na uspostavi ovog sistema.

“Revizori moraju biti nezavisna institucija oslobođena svakog utjecaja na svoj rad. To je osnovni princip koji mora biti ispoštovan. Ured za reviziju u svakoj zemlji mora biti nezavisna institucija koja ne spada niti u izvršnu, zakonodavnu niti sudsku vlast”, kazali su u Uredu za reviziju državnog sektora Švedske.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …