Nema novih uslova za ukidanje viza

SARAJEVO

Ekspertni timovi Evropske komisije, koji su jučer u BiH započeli provjeru provedbe uslova za ukidanje viza bh. građanima, nisu imali primjedbi na realizaciju uslova, rekao je Samir Rizvo, šef bh. Interresorne radne grupe za liberalizaciju viznog režima.

“Predstavnici Evropske komisije zaduženi za oblasti granica, migracija i azila započeli su provjeru provedbe uslova iz ‘mape puta’ za ukidanje viza. Susreli su se s Komisijom za integrisano upravljanje granicama, Komisijom za granice te posjetili Službu za poslove sa strancima”, istakao je Rizvo i dodao da eksperti Evropske komisije nisu imali ni novih uslova za vlasti u BiH.

“Nisu imali zamjerke na ono što smo uradili u ovoj oblasti provodeći obaveze koje je EK postavila pred nas kao uslov za ukidanje viza. Eksperti će svoj konačni sud ipak dati u izvještaju jer u ovoj fazi prikupljaju podatke”, objasnio je Rizvo.

Predstavnici EK tokom višednevne posjete BiH trebali bi, osim s predstavnicima Komisije za integrisano upravljanje granicom BiH, Komisije za granice BiH, Službe za poslove sa strancima BiH razgovarati i sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti i Ministarstva za ljudska prava BiH, Granične policije BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Predviđene su i nenajavljene posjete graničnim prijelazima, jedinicama Granične policije te drugim institucijama zaduženim za provedbu prioriteta iz ove oblasti.

“Mi smo ispunili skoro sve uslove koji su navedeni u ‘mapi puta’ za liberalizaciju viznog režima. Imenovanje čelnika policijskih agencija najkrupiji je preostali uslov, ali i to je pitanje čije je rješavanje u toku. Konkursi su raspisani, uskoro slijedi procedura ocjenjivanja”, rekao je Rizvo.

Smatra da je najvažnije da do marta imamo izabrane čelnike policijskih agencija jer tada će EK raditi finalni izvještaj.

Naredne sedmice u BiH bi trebala doći nova grupa eksperata EK koji će provjeriti provedbu uslova iz oblasti pravde i sigurnosti koji se, uglavnom, odnose na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.

“Naši eksperti za oblast migracije, granica i azila su doputovali u BiH, a naredne sedmice dolaze stručnjaci za oblast pravde i sigurnosti. Time će biti završene ekspertske provjere, a njihov konačni izvještaj bit će temelj na kojem će EK donijeti svoju odluku o ukidanju viza za građane BiH”, kazala je Zora Stanić, iz Delegacije Evropske komisije u BiH.

EK do kraja marta trebala bi usvojiti izvještaj o provedbi prioriteta za ukidanje viza za građane BiH te, ako izvještaj bude pozitivan, preporučiti Vijeću Evropske unije zaključenje ugovora o bezviznom režimu s BiH. Prema dosadašnjim najavama, bezvizni režim za građane BiH mogao bi stupiti na snagu sredinom godine.

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …