File: Ne trebaju mi nove strategije za BiH

Politički lideri u BiH treba da prevaziđu podjele iz prošlosti, te da, konsolidujući svoja dostignuća, dođu do zajedničke vizije, kaže Štefan File, komesar Evropske unije za proširenje

“Nisam ja taj kojem su potrebne nove strategije za BiH”, ističe File.

NN: Koji će biti Vaš prvi prioritet kao novog komesara za proširenje?

FILE: Namjeravam da u potpunosti koristim dostignuća, ali i lekcije iz proteklog proširenja, koje je trajalo od 2004. do 2007. godine. Neophodna nam je jasna vizija o tome gdje želimo i zašto. Neophodno je korištenje uslovljavanja kao inicijative za duboke i nepovratne reforme, a neophodno je i da pokažemo našim građanima da proširenje zapravo donosi korist njima samima.

Ovo je izvodljivo samo ako smo svi spremni na putovanje prije i poslije novih priključenja. Sa svakim novim priključenjem moramo biti sigurni da je Evropa ne samo veća, nego i jača.

Moj prioritet za potencijalne kandidate sa zapadnog Balkana biće da ih čvrsto uključim u proces proširenja i da osiguram da nijedna zemlja u regionu ne zaostane za drugima.

NN: Da li očekujete da će zemlje zapadnog Balkana napraviti veliki korak ka EU narednih godina, jer svi politički lideri iz regiona upravo evropske integracije stavljaju na sam vrh svojih lista prioriteta?

FILE: Biti članica EU je prilično zahtjevan posao, za koji se mora dobro pripremiti. Upravo zato je nacionalni konsenzus od vitalnog značaja kako bi se pokrenuli svi neophodni resursi i podrška za ovaj posao. Pozdravljamo činjenicu da je većina lidera u regionu prioritet dala upravo evropskoj perspektivi. Od suštinskog značaja je da se ova politička volja prevede i u konkretne akcije s ciljem reformisanja ovih zemalja u skladu sa željama sopstvenog naroda, ali i u skladu sa krajnjim ciljem – priključenjem EU. Moj posao je da osiguram da se priključenje predloži tek onda kada zemlja bude u situaciji da ima koristi od toga, te da bude u situaciji da pruži pozitivan doprinos Evropi.

NN: Šta je, prema Vašem mišljenju, najveći problem u BiH?

FILE: Bosna i Hercegovina, poput ostalih zemalja u regionu, ima prilično teško istorijsko i političko breme. To se može prevazići samo ako postoji konstantan i konstruktivan dijalog kako između političkih partija, tako i između partija i društva u cjelini. BiH treba da nađe snage i mudrosti kako bi ponovo otkrila samu sebe. To znači da politički lideri treba da prevaziđu podjele iz prošlosti, te da konsolidujući svoja dostignuća dođu do zajedničke vizije. Neophodno je i ojačati proces reformi zarad sopstvenog dobra, ali i kako bi ostvarili san pridruženja Evropi.

NN: Imate li neku novu strategiju za BiH i, ukoliko je imate, šta planirate da uradite u BiH?

FILE: Nisam ja taj kojem su potrebne nove strategije za BiH, već je to Bosna i Hercegovina sama. Mi možemo pomoći, možemo ponuditi savjet, ali od suštinskog značaja je da sama zemlja pronađe načine da se razračuna sa dilemama, i to uz određene mjere kao što je promjena Ustava.

NN: Da li će ustavne promjene u BiH biti uslov za napredak zemlje ka Evropskoj uniji?

FILE: Ustavne promjene su neophodan dio procesa priključenja EU. Kada Ustav BiH bude potpuno saglasan i u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, svakako će doprinijeti cilju izgrađivanja stabilnih i funkcionalnih institucija, koje su neophodne kao dio pripreme za priključenje EU.

Promjene Ustava su takođe neophodne kako bi se osiguralo usklađivanje sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, koji podrazumijeva poštivanje demokratskih principa i ljudskih prava u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

NN: Da li podržavate ideju španskog predsjedništva da organizuje konferenciju u Madridu upravo o ustavnim reformama u BiH?

FILE: Pozdravljam sve inicijative koje podstiču politički dijalog i promovišu ustavne promjene koje su neophodne za zemlju kako bi napredovala ka svom cilju evropskih integracija.

NN: Da li ćete izvršiti jači pritisak na političke lidere BiH da budu usvojene neophodne reforme?

FILE: Kao prvo, reforme su potrebne za dobro vaše države. Upravo zato je neophodno da ih promovišu kako lokalne vlasti, tako i nacionalni lideri. Upravo je zadatak vaših vlasti da preduzmu ove reforme i mobilišu javnu podršku koja je neophodna za reforme. Naš zadatak je da vam pomognemo u tom procesu, kako ekspertizom, tako i finansijskom podrškom. I ličnim ću zalaganjem prenositi poruku neophodnosti reformi kako bi vam pomogao u tom procesu.

NN: Možemo li očekivati dalje usporavanje reformi u izbornoj godini?

FILE: Vaši politički lideri već su dokazali da mogu da sarađuju zajedno, kao što je slučaj uslova za viznu liberalizaciju, gdje su reforme krenule naprijed. Nadam se da će nastaviti da to čine pa čak i tokom izborne godine. Niko ne želi da mu zemlja zaostaje za susjednim zemljama, posebno kada je u pitanju proces evropskih integracija.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …