Za nekoliko zaposlenih budžet osam miliona KM

SARAJEVO

Za tri policijske agencije osnovane setom zakona o reformi policije u BiH u ovoj godinu u budžetu je rezervirano oko osam miliona KM iako nijedna od njih, osim direktora i zamjenika, nema stalno zaposlenih kadrova.

Agencije za forenzička ispitivanja, školovanje kadrova, odnosno policijsku podršku, osnovane su prije dvije godine, ali pravilnici o njihovom radu još nikad nisu usvojeni, zbog čega ne mogu zapošljavati djelatnike.

“U agenciji su trenutno zaposleni direktor i zamjenik, te još nekoliko osoba koje su angažirane po ugovoru o djelu. Do kraja ove godine trebalo bi da imamo 37 uposlenih, ali ne možemo raspisivati konkurse jer nemamo usvojen pravilnik o sistematizaciju. Zbog toga smo onemogućeni da adekvatno odgovorimo našim obavezama”, kazao je Dragan Slipac, zamjenik direktora Agencije za policijsku podršku BiH.

Budžetom institucija BiH predviđeno je da ova agencija u ovoj godini potroši oko dva miliona KM. Skoro identičan budžet ima i Agencija za forenziku, dok Agencija za školovanje kadrova može potrošiti oko 3,8 miliona KM. U prošloj godini ove tri agencije su imale budžet od skoro dva miliona KM za devet mjeseci.

“U prošloj godini nismo radili ništa od onoga što nam je posao. Nismo uspostavili kontakte s policijskim agencijama, čiji servis treba da budemo, nismo angažirali stručnjake iz ove oblasti kako bismo napravili predispozicije za razvoj agencije i umjesto svega toga smo novac trošli na opremanje prostorija, nabavku službenih automobila i isplatu naknada ljudima angažiranih po ugovoru o djelu, među kojima ima i konobara, ali ne i stručnjaka”, kazao je Damir Vejo, zamjenik direktora Agencije za forenzička vještačenja i ispitivanja.

On kaže da ne zna koliko su novca potrošili jer nema izvještaj o tome.

Branko Vukoja, direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, jučer nije bio raspoložen za razgovor.

Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH, kaže da su pravilnici o sistematizaciji radnih mjesta u ove tri agencije pripremljeni još u septembru prošle godine, ali nikad nisu usvojeni na sjednici Vijeća ministara BiH.

“Zaista ne znam koji je smisao da izdvajamo sredstva za rad institucija koje ne rade jer im to nije omogućeno. Ako pravilnici ne valjaju, onda ih treba vratiti na doradu, a ako agencije ne mogu raditi iz nekog drugog razloga, onda treba da idemo ka reorganizaciji”, istakao je Krešić.

Komentar u Kabinetu Nikole Špirića, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, juče nismo uspjeli dobiti.

Šta bi trebalo da rade agencije

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, pored ostalog, radi DNK analize, vještačenja požara i eksplozija, balistička, mehanoskopska, grafološka i daktiloskopska vještačenja, te biološka, biohemijska, hemijska i toksikološka ispitivanja. Agencija za policijsku podršku je nadležna za vođenje centralne baze podataka zaposlenih u policijskim strukturama BiH. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova će provoditi obuku i obrazovanje kadrova policijskih struktura u BiH do činova policajac i mlađi inspektor.

Uz ove tri agencije setom zakona o reformi policije osnovani su Direkcija za koordinaciju policije BiH te Odbor za žalbe i Nezavisni odbor za policijska imenovanja.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …