BiH gubi desetine miliona KM

SARAJEVO

Bosna i Hercegovina godišnje gubi desetine miliona KM zbog neevidentiranja uvoza ili smanjenja prikazane vrijednosti uvezene robe, tvrdi Fuad Kasumović, zamjenik ministra finansija i trezora BiH.

Smatra da bi rješavanjem ovog problema Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) mogla prikupiti mnogo više prihoda na jedinstvenu račun BiH.

“UIO je u rasulu, zbog čega ponovo cvjeta kriminal, koji je danas na jednakom nivou kao i u nekoliko poslijeratnih godina. Prema podacima koje sam dobio od osoba iz UIO, postoje uvezane grupe koje omogućavaju uvoz velikih količina robe koja se uopće ne evidentira, pa se ne mogu naplatiti PDV i akcize”, ističe Kasumović.

Napominje da postoje navodi da uz pomoć uposlenih u UIO neke firme prikazuju znatno umanjenu vrijednost robe, zbog čega je smanjena osnovica za plaćanje poreza, a samim tim država ubire manje novca. “Godišnje se na ovaj način izgube desetine miliona KM, koje završe u džepovima kriminalaca”, ističe Kasumović i dodaje da su problemi u radu UIO posljedica odugovlačenja s imenovanjem novog direktora.

Direktor UIO Kemal Čaušević kaže da je tačan navod da je otkriven veći broj prevara sa značajnim iznosima PDV-a, ali smatra da to treba da bude nešto za šta pojedince u UIO i samu Upravu treba pohvaliti, a ne tretirati to kao aferu.

“Eventualno odgovorne pojedince treba kazniti i o tome se vodi interna istraga. Nijedna od tih prevara nije otkrivena od strane nekog drugog, što dodatno govori u prilog tome da je UIO spreman da se nosi sa izazovima koje PDV sistem sam po sebi nosi i koji predstavljaju izazove za sve poreske administracije Evrope” tvrdi Čaušević.

On očekuje da će u rješavanju ovih problema Upravi za indirektno oporezivanje pomoći i oni koji ova pitanja problematiziraju, umjesto da ih istaknu kao hvale vrijedne uspjehe UIO.

Kemalu Čaušević mandat direktora UIO istekao je prije dvije godine. Vijeće ministara BiH nikad nije imenovalo njegovog nasljednika. Kasumović kaže da je krivac za to Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, jer je šef ministarskog vijeća koje imenuje direktora UIO, a ujedno i predsjedavajući Fiskalnog vijeća BiH koje kreira fiskalnu i makroekonomsku politiku zemlje. Fiskalno vijeće BiH na posljednoj sjednici također je zatražilo da problemi u radu Uprave za indirektno oporezivanje BiH što prije budu rješeni.

Čaušević navodi da je UIO u martu ove godine prikupila 348 miliona KM, što je za osam posto ili 26 miliona KM više nego u istom mjesecu prošle godine. U UIO naglašavaju da nema pada prihoda nego da će u ovoj godini biti zabilježen blagi rast.

Podsjećaju da je od 2004. godine, kada je formiran UIO, rast prihoda od indirektnih poreza povećan za 120 odsto, te da je to jedan od ključnih razloga makroekonomske stabilnosti zemlje.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …