Popisuju imovinu potrebnu institucijama

SARAJEVO

Vijeće ministara BiH zadužilo je u četvrtak Komisiju za državnu imovinu da u naredna dva mjeseca napravi preliminarnu listu imovine potrebne državnim institucijama.

Odluka je usvojena većinom glasova, a protiv je bio samo Safet Halilović, ministar ljudskih prava i izbjeglica BiH.

“Članovi Komisije ovu listu treba da utvrde konsenzusom”, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Ministar odbrane BiH Selmo Cikotić pojasnio je da Komisija treba samo da pripremi listu imovine koja je potrebna državnim institucijama, a da ne odlučuje o podjeli imovine, uknjižbi vlasništva, te ostalim spornim pitanjima u vezi sa državnom imovinom.

“Samo treba da popišu imovinu koja je potrebna institucijama. Zato sam i glasao za ovu odluku. Ostala pitanja kao što su vlasništvo i podjela nisu obuhvaćena ovom odlukom”, kazao je Cikotić.

Safet Halilović nije odgovarao na naše pozive, ali je Stranka za BiH saopćila da njen ministar nije glasao za odluku koja znači “oživljavanje prudskog sporazuma”.

“Ovim se na mala vrata želi da imovina koja je u vlasništvu države bude predmet proizvoljne podjele od strane nižih organa vlasti. Ovim se poništava i činjenica da je MAP-om potvrđeno da 69 perspektivnih objekata odmah bude uknjiženo na državu kao preduslov za dobijanje Akcionog plana za članstvo u NATO-u”, saopćeno je iz Stranke za BiH.

Vijeće ministara BiH zadužilo je i nadležne državne institucije da pronađu i Haškom tribunalu dostave dokumentaciju koju je od BiH zatražio optuženi za genocid i druge ratne zločine Radovan Karadžić.

Zaduženi su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo vanjskih poslova i Tužilaštvo BiH da dokumentaciju kojom raspolažu dostave Ministarstvu pravde u roku od deset dana. Ministarstvo pravde svu prispjelu dokumentaciju treba da dostavi Haškom tribunalu.

Ministri su izdvojili 981.000 KM budžetske rezerve za Direkciju za koordinaciju policijskih tijela. Usvojena je i odluka o odobravanju 368.000 KM iz tekuće rezerve budžeta BiH za finansiranje uspostavljanja i funkcioniranja Centralne harmonizacione jedinice (CHJ) u 2010. godini. Vijeće ministara podržalo je i odluku o raspodjeli novca od naplate UMTS dozvola izdatih GSM operaterima. Mobilni operateri u sedam godina uplatit će ukupno 45 miliona eura za ove dozvole.

“Odlukom će 85 posto sredstava uplaćenih na ime dodijeljenih dozvola biti usmjereno za finansiranje pripreme i izgradnje putne infrastrukture i to prioritetno za međudržavne mostove Gradiška i Svilaj, za izradu planersko-studijske dokumentacije za međudržavni most Brčko i za Jadransko-jonski autoput na dijelu kroz BiH, te kao udio u finansiranju pripreme i izgradnje graničnih prijelaza”, navedeno je u saopćenju Vijeća ministara BiH i istaknuto da će preostalih 15 posto sredstava biti usmjereno na razvoj sektora telekomunikacija.

Imenovanje Božovića

Vijeće ministara BiH imenovalo je u četvrtak Mlađena Božovića za direktora Fonda za povratak BiH s liste najuspješnijih kandidata Agencije za državnu službu. Božoviću je ovom odlukom dat još jedan mandat na čelu Fonda.

Vijeće je imenovalo Zorana Babana za člana Upravnog odbora kompanije “Elektroprijenos BiH” d.d. Banjaluka iz Federacije Bosne i Hercegovine, čime je potvrđeno rješenje Vlade Federacije BiH o njegovom imenovanju.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …