Nude im odštetu ako dokažu zloupotrebe

SARAJEVO

Općina Novi grad Sarajevo isplatit će naknadu za izuzeto zemljište Ilinki Stjepić ukoliko u krivičnom postupku bude utvrđeno da joj je imovina u sarajevskom naselju Dobrinja izuzeta na osnovu falsificiranog potpisa.

Ilinkin sin Mišo Živković izjavio je ranije da je općina imovinu njegove majke u Dobrinji izuzela bez naknade i to na osnovu falsificirane izjave, kojom se ona odriče svog zemljišta. Živković je naglasio i da je na ovoj parceli firma “Successo” kasnije izgradila zgradu.

Jasmina Horo, pomoćnik načelnika Damira Hadžića, rekla je juče da je općina Novi grad prije dvije godine provela 26 godina staru odluku o izuzimanju zemljišta u Dobrinji, za što je isplatila naknadu.

Živković kaže da je 2007. godine u zemljišnim knjigama njegova majka bila vlasnik oko 1.700 kvadrata zemljišta u Dobrinji, a da danas ima samo 420 kvadrata. Horo odgovara da je zemljište koje potražuje Živković iskorišteno za uređenje korita rijeke Dobrinje.

“Zemljište za koje Živković tvrdi da pripada njegovoj majci sada je korito rijeke Dobrinje. Ostatak im je vraćen iako je i za njega isplaćena naknada. Ukoliko se u krivičnom postupku utvrdi da je potpis njegove majke falsificiran na dokumentu koji je poslužio za izuzimanje zemljišta, onda će im biti isplaćena naknada, a općina Novi grad će tužiti osobe kojima je ranije isplaćena naknada”, naglasila je Horo.

Prema zapisniku sačinjenom 1982. godine, na kom se prema ocjeni sudskog vještaka grafološke struke nalazi falsificirani potpis Ilinke Stjepić, ona se odrekla naknade za zemljište, navodeći da je ono vlasništvo njenih rođaka. Nasljednici rođaka koji su navedeni u ovom zapisniku su osobe s kojima je Šejla Gracić, direktorica firme “Successo”, sklopila ugovor o kupovini “spornog” zemljišta.

Gracićeva kaže da je Živković ucjenjuje i da za oko 400 kvadratnih metara zemljišta u naselju Dobrinja, koje graniči s njenom parcelom, želi naplatiti pola miliona KM.

“Taj čovjek mi se javio prije dvije godine tražeći da mu isplatim oko pola miliona KM za 420 kvadratnih metara zemljišta koje meni uopće ne treba. Zvao me hiljadu puta, prijetio, ucjenjivao… Sklopila sam kupoprodajni ugovor s pet članova porodice Stjepić, od kojih sam kupila oko 1.600 kvadratnih metara zemljišta na kom je izgrađen objekat. Da li je njegovoj majci neko oduzeo zemljište, to nema nikakve veze sa mnom”, rekla je Gracićeva, a Živković je ove optužbe o ucjenama odbacio.

“Ja sam žrtva ucjene i zato nikom ne mogu prodati ni ostatak placa, jer nema pristupa. Iako se nalazi uz tek izgrađenu zgradu na zemljištu moje majke, gradnja nije dozvoljena”, ustvrdio je Živković.

Gracićeva je dodala da ne zna “u kakvim su odnosima svi ti ljudi”, ali zna da je zemljište kupila od pet osoba koje su imale uredne vlasničke papire.

“Moja firma nema ništa s tim oduzimanjima zemljišta, isplatama naknada, navodnim falsifikatima. Ugovor smo potpisali kod notara, koji je provjerio valjanost vlasničkih knjiga. Moja jedina povezanost s ovim slučajem je što moja parcela graniči s parcelom za koju tvrde da je nezakonito oduzeta. Nisam zgradu izgradila na zemljištu koje je navodno oduzeto, nego sam zemljište kupila od zakonskih vlasnika”, rekla je Gracićeva.

Ilinka Stjepić je tužila općinu Novi grad, tražeći povrat svoje imovine u Dobrinji. Općinski sud u Sarajevu se proglasio nenadležnim, a u toku je žalbeni postupak pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …