Živković: Potrebno anketirati građane, Džaferović: Ne igrajte se integritetom BiH

Author: Mirza Čubro

SARAJEVO

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Milorad Živković na jučerašnjoj sjednici predložio je pa potom povukao inicijativu za anketiranje građana BiH o “želji, volji i spremnosti da žive zajedno”.

“Postoje prevelika očekivanja od ustavnih promjena u BiH, što nas čini nemoćnima da ih napravimo. Potrebno je napraviti izmjene koje u ovom trenutku imaju veliku podršku.

Predlažem da zaključkom obavežemo Agenciju za statistiku BiH da zajedno s entitetskim zavodima za statistiku sprovede anketu među građanima BiH koja bi imala tri grupe pitanja. I to pitanja o želji, volji i spremnosti građana da žive zajedno, modelu i nazivu države te njenoj teritorijalnoj organizaciji”, kazao je Živković.

Njegov prijedlog izazvao je burnu reakciju poslanika SDA, koji su jučer predložili inicijativu za pristupanje promjeni Ustava BiH.

Šefik Džaferović, poslanik SDA, upozorio je Živkovića da nikakvih anketa neće biti i da referendum ne maskira anketama.

“Ne smijete se igrati suverenitetom i cjelovitošću BiH”, kazao je Džaferović, na što je Živković odgovorio da zemlja u kojoj se građani ne pitaju nije država nego tamnica.

Nakon što je, kako je rekao, uvidio da nema demokratskog ambijenta, Živković je povukao prijedlog o sprovođenju ankete.

Predstavnički dom parlamenta BiH na jučerašnjoj sjednici nije glasao o inicijativi SDA o pristupanju ustavnim promjenama, koja predstavlja realizaciju dogovora lidera SDA, SNSD-a i HDZ BiH o ustavnim promjenama. Poslanici su zaključili da ovu, te sve ostale inicijative koje se odnose na ustavne promjene dostave nadležnoj komisiji na usaglašavanje.

“Naša inicijativa nije ništa drugo nego potpuno prepisana izjava trojice lidera o principima za izmjenu Ustava. Ovo je prilika da vidimo ko je iskren u ovoj priči”, rekao je Džaferović.

Martin Raguž, poslanik HDZ 1990, upozorio je da je parlament ranije usvojio zaključke kojima je osnovana Komisija za pripremu izmjene Ustava.

“Mislim da ova komisija treba nastaviti svoj posao, a ne da se vraćamo korak unazad. Podržavam odluku o pristupanju izmjeni Ustava, ali trebamo biti oprezni da ne zakompliciramo cijelu priču”, rekao je Raguž, dok je Jozo Križanović, poslanik SDP-a, istakao da je nedostatak volje za izmjenu Ustava ključni problem.

“Nema volje za ustavne promjene, jer da ima dobili bimo konkretan prijedlog izmjena Ustava, a ne ovu igru”, decidan je Križanović.

Poslanici državnog parlamenta odgodili su i glasanje o zakonu o akcizama, kojim se povećavaju ovi porezi na cigarete, alkohol, kafu i uvodi posebna dadžbina od 10 feninga na litar goriva za autoputeve.

Check Also

Bosnia and Herzegovina: Secrecy and Confusion Surrounding New Detention Centre for “Fake Asylum Seekers”

In 2022, the EU announced plans to fund a new detention unit within the grounds …