BiH napreduje ka ukidanju viza

slika_tumb21

Author: Mirza Čubro

LUKSEMBURG, SARAJEVO – Vijeće EU na jučerašnjem zasjedanju u Luksemburgu ocijenilo je da sve zemlje regiona, uključujući i BiH, ostvaruju napredak u ispunjenju uslova za ukidanje viza.

“Vijeće pozdravlja usvojeni i osvježeni izvještaj Evropske komisije o dijalogu sa zemljama zapadnog Balkana o liberalizaciji viznog režima. Izvještaj pokazuje jasan progres koji su postigle sve zemlje u ispunjenju uslova za liberalizaciju viznog režima.

U tom kontekstu, Vijeće ohrabruje Evropsku komisiju da što prije pripremi zakonski prijedlog i dostavi ga zemljama članicama kako bi osigurali da, u idealnoj situaciji, bezvizni režim sa zemljama koje su ispunile uslove bude uspostavljen do kraja 2009. godine”, navodi se u zaključcima Vijeća EU.

Podsjetili su da će odluke o ukidanju viza biti donesene posebno za svaku zemlju zavisno od provedbe uslova. Vijeće je pozvalo sve zemlje regiona da nastave s ispunjenjem uslova za liberalizaciju viznog režima.

Dom naroda parlamenta BiH jučer je jednoglasno usvojio četiri od preostalih šest zakona, čije je usvajanje uslov za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.

Delegati su podržali zakone o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, graničnoj kontroli i sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

“Zakon o kontroli kretanja naoružanja i vojne opreme ranije nije izglasan jer se radilo o prijenosu nadležnosti s entiteta na državu što je neprihvatljivo za RS”, kazala je Dušanka Majkić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH.

Hazim Rančić, delegat bošnjačkog naroda, negirao je njene navode, tvrdeći da je EUFOR bio nadležan za kontrolu kretanja oružja i vojne opreme pa se ne može govoriti o prijenosu nadležnosti između različitih nivoa vlasti u BiH.

“Ne radi se u ovom slučaju o sukobu između Sarajeva i Banjaluke nego nečemu potpuno drugom. Ovaj zakon ranije nije usvojen zbog entitetskog glasanja”, rekao je Sulejman Tihić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH.

Usvojenim Prijedlogom zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme precizirano je da Ministarstvo sigurnosti BiH odlučuje o zahtjevima za izdavanje odobrenja za kretanje naoružanja prilikom prelaska državne granice.

Ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i kantona, odnosno policiji Brčko distrikta BiH podnosit će se zahtjevi za kretanje naoružanja unutar i između entiteta i Brčko distrikta BiH. Delegati na jučerašnjoj sjednici skoro i nisu raspravljali o preostala tri usvojena zakona.

Dom naroda parlamenta BiH u prvom čitanju jučer je usvojio i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH, koji je također jedan od preostalih uslova za liberalizaciju viznog režima. Delegatima je bilo sporno uvođenje principa da tuženi zbog diskriminacije mora dokazivati da nije kriv te što se ovim zakonom otvara mogućnost za legalizaciju istospolnih brakova.

“Zakon je usklađen s evropskim standardima i neke njegove odredbe su prepisane direktive EU. Zabrana diskriminacije je uslov za naš napredak ka EU, ali i naša obaveza proistekla iz niza međunarodnih konvencija”, kazao je Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Usvojeno povećanje akciza

Dom naroda usvojio je, također, u prvom čitanju, i Zakon o akcizama, kojim se povećavaju akcize na kafu i duhan te uvodi posebna taksa na gorivo koja će biti korištena za gradnju autoputeva.

Mladen Ivanić i Slobodan Šaraba, delegati srpskog naroda, naglasili su da se usvajanjem ovog zakona omogućava rast cijena u BiH.

Check Also

Bosnia’s Demographic Crisis: The Disappearance of Glamoc

Mirroring the demographic decline of the entire country, a massive and still-deepening population drop in …