Incko zatražio podatke o imovini

resizer35SARAJEVO, BANJALUKA

Valentin Incko, visoki predstavnik za BiH, zatražio je juče od zemljišnoknjižnih ureda i katastara da pripreme sve informacije o državnoj imovini kako bi bio ubrzan njen popis, saopšteno je iz OHR-a.

“Visoki predstavnik je uputio pismo zemljišnoknjižnim uredima i katastrima u BiH u kojem traži da pripreme sve potrebne informacije kako bi bio ubrzan proces popisa imovine. Radna grupa OHR-a će obaviti tehnički dio posla prikupljanja javnosti dostupnih informacija u istom obimu kako bi to uradila i Radna grupa koju je osnovao Savjet ministara BiH”, stoji u saopštenju.

OHR je ponovio da će spisak imovine biti dostavljen domaćim vlastima koje treba da se dogovore o njenoj raspodjeli i da bi prikupljanje podataka o imovini trebalo da bude završeno do novembarske sjednice Savjeta za implementaciju mira u BiH (PIC). Posao će obaviti domaći i međunarodni službenici okupljeni u OHR-ovoj radnoj grupi.

Međutim, čelni ljudi geodetskih uprava u RS i FBiH kažu da će popis državne imovine biti složen i težak posao, koji će zbog nesređenosti zemljišnih knjiga teško biti završen do novembra.

Tihomir Gligorić, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose RS (RUGIPP), kaže da popis imovine nije lak niti je samo tehničko pitanje, jer se tu radi o dvije evidencije, katastarskog i gruntovnog.

Takođe objašnjava da je za taj posao neophodno izdvojiti veliki broj ljudi koje RUGIPP teško može obezbijediti, jer je veliki dio svojih kapaciteta angažovala na kapitalnim projektima autoputa i hidroelektrana.

On je istakao da je ovo što radi OHR improvizacija i da oni ne mogu da zaposle ljude koji će odraditi popis.

Gligorić objašnjava da OHR može samo da formira komisije koje će da budu naredbodavne i traže određene podatke u jednom od 62 katastarska mjesta u RS, koje im mora obezbijediti “konkretan čovjek iz katastra”, kojih je zbog angažovanosti na bitnijim projekatima u manjku.

Govoreći o stanju knjiga, on navodi da je jedan dio u digitalnoj formi i može da bude obrađen u kratkom roku, ali da je mnogo toga u analognom obliku, neevidentirano, a dio gruntovne evidencije je stradao u ratu.

Gligorić, koji je trenutno na godišnjem odmoru, kaže da će po povratku, kad bude imao više informacija, morati da sagleda čitavu situaciju, nakon čega će obavijestiti Vladu RS koliko će izvršilaca i novca biti potrebno.

Što se tiče finansijskog dijela projekta OHR-a, Gligorić kaže da postoji odluka RUGIPP-a o naknadama koje se naplaćuju građanima, pa ne vidi razlog zašto te naknade ne bi naplatili i OHR-u.

Zbog svega navedenog on sumnja da posao popisa može biti završen do novembra.

Željko Obradović, direktor Geodetskog zavoda FBiH, takođe smatra da ovaj popis, koji pokreće OHR, može biti prilično zahtjevan zbog neažurnosti zemljišnih knjiga.

Obradović kaže da ne može trenutno reći koliko bi ljudi trebalo da radi na tom poslu, ali da očekuje da oni koji su u OHR-u radili na tom projektu imaju određene procjene o tome koliko bi ljudi trebalo da zaposle.

“Čini mi se da se govorilo da će OHR angažovati 16 ljudi”, navodi Obradović, ističući da će u svakom slučaju oni morati imati kontakt sa institucijama, jer su zemljišne knjige u sudovima, a katastri u geodetskim upravama.

“U svakom slučaju ovo je zahtjevan posao i ne bih ulazio u to u kom roku on može biti obavljen”, kazao je Obradović, dodajući da ukoliko bude odlična saradnja između popisivača i institucija možda se i završiti do novembra.

Check Also

Bosnia and Herzegovina: Secrecy and Confusion Surrounding New Detention Centre for “Fake Asylum Seekers”

In 2022, the EU announced plans to fund a new detention unit within the grounds …