Za izbor teksta himne 33.000 KM

Članovi Komisije za izbor teksta himne BiH za svoj angažman dobit će 33.000 KM, odnosno svaki član od njih 11 po 3.000 KM.

U radu ove komisije učestvovalo je šest državnih poslanika i delegata, te pet istaknutih kulturnih i javnih djelatnika.

“Komisija je pregledala i proanalizirala 339 prijavljenih radova. Napominjemo da je za detaljnu analizu i ocjenu svakog od pristiglih radova, posebno uzevši i njihovu usklađenost sa orkestarskom parititurom državne himne BiH, bilo potrebno izdvojiti značajno vrijeme i poseban intelektualni napor”, navodi se u obrazloženju odluke o isplati naknada za članove ove komisije, čiji prijedlog teksta himne parlament BiH nije prihvatio.

Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici u četvrtak usvojilo je set odluka o isplatama naknada, a zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumović sad napominje da je Vijeće ranije odlučilo da obustavi isplatu naknada raznim komisijama i odborima od kojih su mnogi potpuno nepotrebni.

“Posebno je problematično to da su u godini u kojoj bismo svi morali štedjeti odobrene isplate naknada koje su približne prosječnoj plaći. Govorimo o isplati naknada ljudima koji su uposleni u raznim institucijama, a pritom insistiramo da budu smanjene invalidnine”, rekao je juče Kasumović. Uz odobravanje honorara za članove Komisije za izbor teksta himne u četvrtak su prihvaćene i odluke o isplati naknada članovima Stručnog odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja te Vijeća za sport BiH.

“Predsjedavajući Stručnog odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH dobijaće mjesečnu naknadu od 800 KM, njegov zamjenik 700 KM, a članovi po 600 KM. Predsjedavajući Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH dobijat će 800 KM, a članovi 600 KM”, piše u ovim odlukama.

Vijeće ministara BiH odlučilo je i da predsjedavajući Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH mjesečno naplaćuje 800 KM, a članovi po 600 KM. Predsjedavajući Vijeća za sport BiH mjesečno će zarađivati 500 KM, a članovi po 400 KM. Vijeće za sport ima 16 članova.

“Sve ove odluke trebalo je da budu odbačene i ne znam zašto su usvojene i zašto ih je predsjedavajući Vijeća ministara BiH uopće stavio na dnevni red”, kazao je Kasumović.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić kao i njegov savjetnik za medije Aleksandar Obradović jučer nisu odgovarali na naše pozive.

Check Also

Mehmedović se sastao sa Kurtijem: Sporazumima omogućeno putovanje u BiH i na Kosovo sa ličnim kartama

Ovi sporazumi će omogućiti građanima Kosova i Bosne i Hercegovine da slobodno putuju jedni ka …