Poklonjena imovina vrijedna oko 77 miliona KM

Uprava kompanije “Energoinvest” iz Sarajeva prepustila je bez naknade svojim kćerkama firmama oko 77 miliona KM vrijednu imovinu.Pokazala je to dosadašnja istraga o poslovanju kompanije “Energoinvest” koju provodi Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

Većina ovih firmi kćerki je privatizirana, a novi vlasnici dobili su i ovu imovinu.

“Ranije osnovanim društvima jednog lica data je imovina bez naknade u vidu stvari i prava u iznosu od 77.077.263 KM iako je Upravni odbor navedenu imovinu ranije dao samo na privremeno korištenje ovim društvima jednog lica”, piše u izvještaju o kontroli poslovanja “Energoinvesta”.

Upravni odbor “Energoinvesta” je 22. decembra 1996. godine donio odluku o osnivanju 23 firme kćerke. Odlukama o osnivanju precizirano je da “Energoinvest” kao osnivač u svaku od firmi unosi po 1.000 tadašnjih njemačkih maraka.

“Radi osiguranja odgovarajućih preduslova za uspješno obavljanje djelatnosti društava, pored osnovne glavnice od 1.000 DEM, osnivač će ustupiti i određene stvari, prava i novac na vid korištenja, a odnosi u povodu ustupanja ovih stvari, prava i novca biće uređeni ugovorom”, piše u odluci Upravnog odbora “Energoinvesta” o osnivanju 23 firme.

Upravni odbor tada je osnovao firme “Etas Valves”, “Specijalne armature”, “Armature”, Livnica, Tvornica motornih pogona, “Sistemi upravljanja energijom”, “Energo Control”, “Komunikacije”, “IRIS Computers”, “Dalekovodizgradnja” “Comet”, VMC, “Termoaparati”, “Elektrooprema”, Tvornica dalekovodnih stubova, “Energopetrol”, “Energotrading”, “Birotehnika”, čije je sjedište u Sarajevu, te Tvornica rastavljača i kablovskih glava, “Polietilenka” sa sjedištem u Bihaću, Tvornica svjećica i industrijske keramike – ENKER Tešanj, “Hempro” Gradačac i Rudnik mangana Bužim.

Dosadašnja istraga sarajevskog tužilaštva pokazala je da su predstavnici “Energoinvesta” i firmi kćerki 30. juna 1997. godine potpisali ugovore o korištenju imovine. Krajem iste godine za 12 od 23 firme promijenjena je odluka o osnivanju, pa su stvari, prava i novac koji su dati na korištenje prerasli u osnovicu društva. Predsjednik Upravnog odbora “Energoinvesta” u to vrijeme bila je Amila Omersoftić, a članovi Fehim Kapidžić, Nedžad Branković, Ante Domazet, Božidar Matić, Izudin Kapetanović, Hazim Zečević, Alija Lekić, Nedžad Kolaković i Zijad Selmanagić.

“Ne mogu se sjetiti tog slučaja i zato ne želim ništa komentarisati”, kazao je Ante Domazet, nakadašnji član UO “Energoinvesta”, dok predsjednica Amila Omersoftić nije odgovarala na naše pozive.

Ugovore o ustupanju stvari, prava i novca na korištenje u ime “Energoinvesta” potpisivao je Abdulharis Šeta, zamjenik direktora, čiji komentar juče nismo uspjeli dobiti.

Check Also

Effective Impunity: How a Wartime Rapist Avoided Punishment in Bosnia

The case of a convicted rapist who fled Bosnia and Herzegovina and evaded a jail …