Neaktiviranjem garancija zloupotrijebili položaj

Čelnici Vlade FBiH zloupotrijebili su položaj jer su u protekle tri godine odbijali aktivirati bankarske garancije od po 50 miliona KM godišnje kako bi osigurali da konzorcij INA-MOL provede ugovornu obavezu o investiranju 150 miliona KM u “Energopetrol”.

Pokazala je to istraga Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu o provedbi ugovora o dokapitalizaciji naftne kompanije “Energopetrol”, potpisanog prije tri godine.

“Konzorcij INA-MOL trebalo je da investira 150 miliona KM u ‘Energopetrol’, što nije učinio, a s tim su bili upoznati čelnici Vlade FBiH. Time su bili stečeni uslovi za raskid ugovora o dokapitalizaciji. Bankarske garancije mogle su se početi aktivirati odmah po isteku prve godine ugovora, jer konzorcij INA-MOL nije ispunio ugovorene obaveze. Neaktivirajući ove garancije, odnosno ne insistirajući na realizaciji ugovora, čelnici Vlade FBiH zloupotrijebili su položaj priskrbljujući drugima materijalnu korist, a na štetu interesa države”, navedeno je u izvještaju o istrazi.

Istragu o dokapitalizaciji “Energopetrola” provodi Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu. Po njegovu nalogu, Finansijska policija FBiH ranije je provela istragu i podnijela krivične prijave protiv nekolicine dužnosnika Vlade FBiH zbog sumnje da su nezakonito oprostili poreski dug “Energopetrola”, formirali komisiju za dokapitalizaciju, koja je umjesto Agencije za privatizaciju provela proces dokapitalizacije, što nije u skladu sa zakonom.

Istraga je potom proširena na provedbu ugovora o dokapitalizaciji, u čemu su također otkrivene nepravilnosti. Lista osumnjičenih još nije sačinjena.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva FBiH u dopisu dostavljenom istražnim organima navodi da nikada nije dobilo ugovor o dokapitalizaciji “Energopetrola” niti je nadležno za kontrolu njegove provedbe.

“U ime Vlade FBiH kompletnu proceduru za dokapitalizaciju vodila je komisija na čijem čelu su bili Rešad Žutić i Kasema Čatović, a ugovor je potpisao premijer FBiH Ahmet Hadžipašić. Mi nismo dobili primjerak potpisanog ugovora, a nismo niti zaduženi za kontrolu njegove provedbe”, navedeno je u dopisu Vahida Heće, ministra industrije, energije i rudarstva FBiH.

S druge strane, Kasema Čatović, član komisije za dokapitalizaciju “Energopetrola”, kaže da je dokapitalizacija oblik redovnog poslovanja, pa je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva FBiH nadležno za nadzor nad radom ove kompanije kao i svih ostalih u kojima država ima vlasničke udjele.

“Postavlja se pitanje zašto nisu aktivirane bankarske garancije kada je utvrđeno da konzorcij INA-MOL ne poštuje obaveze. Moglo je to biti učinjeno još prije tri godine”, rekla je Čatovićeva.

Proteklih nekoliko dana nismo uspjeli dobiti komentar bivšeg federalnog premijera Nedžada Brankovića, u vrijeme čijeg mandata nije provođen ugovor o dokapitalizaciji, odnosno Vlada nije aktivirala garancije niti raskinula ugovor.

Check Also

Bosnian Serb entity adopts ‘foreign agents’ law, denounced by EU

The National Assembly of the Serb half of Bosnia-Herzegovina adopted on Thursday a draft “foreign …