Samir Rizvo: Politika može odgoditi ukidanje viza

Ukoliko se pitanje ukidanja viza bh. građanima s tehničkog prebaci na političko polje, moguća je i odgoda primjene odluke o liberalizaciji viza za postizborni period, kaže Samir Rizvo, šef interresorne radne grupe BiH za liberalizaciju viznog režima.

Rizvo, ipak, vjeruje da će Evropska komisija građanima BiH ukinuti vize već u julu ove godine jer su svi uslovi za to ispunjeni.

NN: Može li se desiti da odluka o ukidanju viza bude donesena do 1. jula ove, a da se počne primjenjivati tek od 1. januara 2011. godine, kako je političari ne bi zloupotrijebili u kampanji za izbore u oktobru tekuće godine?

RIZVO: Nemam nikakvih zvaničnih informacija o tome, ali sam upoznat s pretpostavkama te vrste koje se pojavljuju u medijima. Tehnički gledano, cijeli proces može biti završen do jula. Eksperti krajem ove sedmice završavaju posjete BiH nakon čega dostavljaju izvještaj EK. Evropska komisija krajem marta ili početka aprila može donijeti preporuku za ukidanje viza i onda ostaje tri mjeseca za provedbu preostale procedure. Tehnički je to, dakle, moguće uraditi i s obzirom na to da smo ispunili sve uslove koji su bili pred nama, očekujem da se to i desi. Međutim, ukoliko se ovo pitanje prebaci s tehničkog na političko polje, onda stvarno ne znam šta se može desiti. U tom slučaju moguć je i scenarij o kojem se spekuliše, ali se nadam da do toga neće doći.

NN: Da li je moguće da zbog zastoja Albanije i odluka o liberalizaciji viznog režima za građane BiH bude odgođena?

RIZVO: Od početka cijelog procesa EU je jasno kazala da svaka zemlja radi za sebe i da će svaka zemlja biti pojedinačno ocjenjivana. Taj je princip potvrđen i prošlog ljeta, kada su Srbija, Makedonija i Crna Gora dobile bezvizni režim, a mi i Albanija nismo. Nadam se da EK neće odstupiti od ovog stava i da će nastaviti provoditi konzistentnu politiku.

NN: U ponedjeljak u BiH dolazi nova grupa eksperata EK zaduženih za ocjenu napretka u provedbi uslova za liberalizaciju viznog režima. Koje će oblasti provjeravati i u kojoj mjeri smo ispunili uslove iz tih oblasti?

RIZVO: Ekspertni tim EK zadužen za blok tri, odnosno pitanja javnog reda i sigurnosti, višednevnu posjetu BiH počinje u ponedjeljak 15. februara. Eksperti će prikupiti informacije koje se odnose na provedbu uslova iz oblasti borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, policijske saradnje između sigurnosnih agencija u BiH, međunarodne saradnje u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije…

NN: Da li smo ispunili sve uslove iz ovih oblasti?

RIZVO: Imenovanje direktora Direkcije za koordinaciju policije u BiH jedini je preostali uslov koji nije proveden u potpunosti. U toku je procedura imenovanja čelnika nekoliko policijskih agencija u BiH, među kojima su i rukovodioci ove direkcije. Dakle, radimo na tome i mislim da će ocjena i ovog uslova biti pozitivna.

NN: Kažete da su ispunjeni svi uslovi iz oblasti koje se odnose i na borbu protiv korupcije, a znamo da Agencija za prevenciju borbe protiv korupcije postoji samo na papiru?

RIZVO: Uslov iz smjernica za ukidanje viza bio je donošenje Zakona o Agenciji za prevenciju i borbu protiv korupcije. To smo i uradili. Imamo zakon kojim je osnovana agencija. U toku je procedura imenovanja parlamentarnog tijela koje će izabrati menadžment ove agencije i nadzirati njen rad. To je sasvim sigurno napredak jer traženo je usvajanje zakona, a mi smo otišli i korak dalje.

NN: Može li se reći da je ispunjen uslov o međupolicijskoj saradnji s obzirom na to da sistem za razmjenu podataka još nije profunkcionisao?

RIZVO: Usaglašen je model i sporazum o elektronskoj razmjeni podataka iz policijskih evidencija. Riješeno je i pitanje smještaja servera za razmjenu podataka koji će biti u Direkciji za koordinaciju policije. Usvojeni su i svi podzakonski akti i napravljena su tehnička rješenja za uspostavu razmjene podataka. Očekujem da će eksperti EK prepoznati ostvareni napredak jer smo uradili mnogo posla u ovoj oblasti iako je istina da to još nije potpuno operativno profunkcionisalo, ali morali smo dogovoriti model pa je niz institucija moralo usvojiti izmjene postojećih i donijeti nove podzakonske akte i sve to je zahtijevalo određeno vrijeme. Konačno smo sve to završili, pa možemo reći da je i ovo pitanje riješeno.

NN: Ekspertni tim EK za granice, migracije i azil u petak je završio posjetu BiH. Kakva je njihova ocjena učinjenog u ovim oblastima?

RIZVO: Dosta dobra. Naglasili su da je učinjen veliki napredak i da su svi uslovi ispunjeni. Očekujem da i ekspertni tim koju u ponedjeljak dolazi u BiH prepozna napredak. Eksperti koji dolaze, jednako kao i oni koji su završili posjet, obići će sve nadležne institucije. U ovom slučaju to su uglavnom ministarstva unutrašnjih poslova i policijske agencije kako bi se uvjerili u provedbu postavljenih prioriteta. Vjerujem da će i njihova ocjena biti pozitivna.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …