Država mora naći oko milijardu KM

SARAJEVO

Vijeće ministara BiH planira za okončanje povratka izbjeglih i raseljenih i za naknadu u ratu uništene imovine osigurati oko milijardu KM.

Predviđeno je to revidiranom strategijom povratka koju je u četvrtak usvojio Dom naroda parlamenta BiH.

U Savezu udruženja povratnika, raseljenih lica i izbjeglica RS juče su ocijenili da je samo za naknadu za uništenu imovinu potrebno oko šest milijardi KM. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović kaže da će naknada biti isplaćena samo za imovinu koju je nemoguće vratiti vlasnicima, jer je uništena.

“Oko milijardu KM dovoljno je za okončanje procesa povratka, jer imamo još oko 47.000 porodica koje se žele vratiti, te za isplatu naknade za uništenu imovinu. Posebnim će zakonom biti precizirano ko i u kom obimu ima pravo na naknadu. Ko se ne želi vratiti u prijeratna mjesta stanovanja, a imovina mu nije uništena, neće dobiti naknadu, jer sa svojom imovinom može nesmetano raspolagati”, kazao je Halilović.

Revidiranom strategijom predviđeno je okončanje povratka do 2014. godine. Radi njene provedbe Vijeće ministara kreditno će se zadužiti za oko pola milijarde KM, a ostatak novca biće osiguran u budžetima.

Veljko Stevanović, predsjednik Saveza udruženja povratnika, raseljenih lica i izbjeglica RS, kaže da nisu zadovoljni usvojenom strategijom, jer pravo na isplatu naknade za uništenu imovinu nije jednako tretirano kao i pravo na povratak.

“Povratak je završen, jer su se svi koji su to željeli vratili. Strategijom se predviđa osiguranje mnogo novca, a kada je u pitanju isplata naknade za imovinu, onda se samo kaže da će to biti regulisano posebnim zakonom kojim će biti osnovan i poseban fond za ove namjene”, istakao je Stevanović dodajući da u BiH ima oko 120.000 uništenih kuća te da za obnovu svake od njih treba oko 50.000 KM.

Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije BiH, smatra kako isplata naknade za uništenu imovinu može biti jednaka iznosu koji je utrošen za izgradnju “humanitarnih kuća” za povratnike.

“Naknada za uništenu imovinu odnosi se samo na kuću, ali ne i na gospodarske objekte i ona treba da bude u visini iznosa koji se daje za obnovu kuća povratnika, a to je trenutno oko 30.000 KM”, rekla je Zukićeva i ocijenila da ostalo ne može biti isplaćivano iz ovog fonda, jer to spada u kategoriju ukupne ratne štete.
Kreditori

Saudijski i kuvajtski fondovi te Evropska banka za obnovu i razvoj spremni su osigurati kredite za okončanje povratka u BiH.

Fuad Kasumović, zamjenik ministra finansija i trezora BiH, kaže da su ove finansijske institucije ranije najavile da će kreditirati povratak izbjeglica, ali tek kad vlasti BiH urade projekte.

“Usvojena je strategija povratka, što znači da sad možemo imati konkretne projekte s kojima možemo aplicirati za kredite”, istakao je Kasumović.

Source:  nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …