BiH bliže ukidanju viza

resizer70Vijeće ministara BiH utvrdilo je na jučerašnjoj sjednici Prijedlog zakona o agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

“Usvojili smo i strategije i akcione planove za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala te opojnih droga. Time smo ispunili najveći dio preostalih obaveza iz ‘mape puta’ za liberalizaciju viznog režima za građane BiH”, rekao je Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Istakao je da je preostalo da bude postignut dogovor o smještaju servera za razmjenu policijskih podataka. Špirić je rekao da vjeruje da će to biti urađeno na ministarskoj konferenciji, koja će biti održana danas u Banjaluci.

Juče utvrđenim prijedlogom zakona predviđeno je da će agencija biti nadležna za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora, kod nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima, javnih službenika, zaposlenika i policijskih službenika u institucijama vlasti na svim nivoima.

“Usvojili smo i Informaciju o izdavanju biometrijskih pasoša, u kojoj stoji da su domaće institucije spremne za izdavanje ovih pasoša. Očekujemo da vrlo brzo stigne prva pošiljka biometrijskih pasoških knjižica, a izdavanje ovih pasoša će početi 15. oktobra ove godine”, rekao je Špirić.

Vijeće ministara BiH usvojilo je i Informaciju o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH za period januar – juni 2009. godine, u kojoj se ističe da je trgovinski deficit u prvih šest mjeseci ove godine iznosio 3,4 milijarde KM i smanjen je za 26,6 posto u odnosu na isti period prošle godine.

“U prvih šest mjeseci ove godine uvezeno je robe u vrijednosti 5,95 milijardi KM ili za 25,33 posto manje u odnosu na isti period 2008. godine. Ukupan izvoz iznosio je 2,55 milijardi KM i manji je za 23,84 posto u poređenju s prvih šest mjeseci prošle godine. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom periodu iznosila je 42,82 posto”, navodi se u informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koju je jučer usvojilo Vijeće ministara BiH.

Bez dogovora o imenovanju

Vijeće ministara BiH juče je donijelo rješenje kojim je Nevenka Savić razriješena s pozicije šefa Ureda za reformu javne uprave jer je ranije imenovana za direktoricu Direkcije za evropske integracije BiH.

“Na sjednici sam ponudio da njen zamjenik Suad Musić bude imenovan za direktora Kancelarije za reformu javne uprave, ali o tome nije bilo dogovora. Ostalo je da o tom pitanju razgovaramo na narednoj sjednici”, istakao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić.

Check Also

Bosnia Data Contradicts Croatian Claim about Migrant, Refugee ‘Readmissions’

Croatia says that a big jump in migrants and refugees being returned to Bosnia is …